Kurs / Webinarer

Kurs / Webinar

Hva er et webinar?

Webinar er en kombinasjon av ordene web og seminar. Et webinar er med andre ord en online presentasjon. I praksis betyr dette at deltakerne kan se hva som skjer på foreleserens datamaskin, for eksempel bilder, videoklipp, presentasjonsfiler, og du kan samtidig høre på foreleseren. Det er også mulig å stille spørsmål, da dette faktisk er toveiskommunikasjon som ligner på et klasseromskurs. For å delta på et webinar, trenger du bare en datamaskin som må være koblet til internett og med høyttalere eksternt eller i PC eller hodetelefoner som fungerer også bra. Du finner en oversikt over webinar-kursene våre i listen nedenfor.

Sertifiseringseksamen etter endt kurs

For hjemmeeksamen, ta kontakt med Nemko Personellsertifisering  eller DNV GL

Note: For eksamen som bør gjennomføres innen kort tid etter webinar kan deltagere, før kurset, avtale med NEMKO eller DNV for å ta en hjemmeeksamen via Skype for Business eller Teams. En slik eksamen vil da foregå i kontrollerte former hvor sertifiseringsorganet i er i dialog med  kandidaten i et to-veis Skype/Team møte hvor kandidaten deler skjerm og benytter videokamera. De håndterer da en-og-en kandidat slik og kan dermed bistå med praktisk innlogging og samtidig overvåke at kandidaten følger de krav som stilles til de ulike ordningene. Enklere kan det ikke bli!

Eksamensavgift kommer i tillegg til kursavgift.

Vi tilbyr følgende kurs / webinarer...

----

NEK 400 - NEK 405 - termografering

Elma Instruments tilbyr NEK 400 kurs (deriblant i NEK 400 del-6) og NEK 405 kurs som er en rekke kompetansegivende kurs i termografering. Som leverandør er det viktig for oss å ha kompetanse til å gjennomføre kursene i egen regi. Derfor har vi sørget for å utdanne dyktige undervisere, som profesjonelt og kompetent kan sørge for at du får den riktige undervisning og få kontroll på alt omkring NEK 400 og NEK 405. Finn ditt kurs og med deg på enten ved kontakte oss på telefon eller klikk deg inn på det kurset du ønsket å ta, og meld deg på online.

Vi gir deg den undervisning du har bruk for!

NEK 405-1 kurs, Elektrotermografi GRATIS*
Kurset varer 3 dager og koster 8.950,-

NEK 405-1 kurs, Resertifisering for Elektrotermografi
Kurset varer 1 dager og koster 4.500,-

NEK 405-2 kurs, Elkontroll Bolig
Kurset varer 1 dag og koster 3.500,-

NEK 405-3 kurs, Elkontroll Næring
Kurset varer 2 dager og koster 7.000,-

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk 
Kurset varer 2 dager og koster 7.950,-

Innføringskurs i termografi (frokostmøte)
Kurset varer 2 timer og er gratis          

Sluttkontroll NEK 400-Del 6 kurs, De 5 sikre
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

FSE inkludert førstehjelp
Kurset varer 1/2 dag og skoter 1.490,-

Instruert personell inkludert førstehjelp
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, krav i våtrom
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, 823 Servicenormen, 722 El-bil lading og 399-1 EKOM
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, nye forskrifter for 2018
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Forskrifter, regelendringer gjennom tidsepokene
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Maskinforskrift og NEK EN 602024-1, samt krav i NEK 400 kurs, rettet mot industri- og næringsanlegg
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, jordingsanlegg og utjevninger
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Praktisk Elektrotermografi. Høyspent, Landbruk og Næring kurs
Kurset varer 1 dag og koster 3.000,-


Kontakt oss på telefon 22 10 42 70 for ytterligere opplysninger og priser på våre kurs – Vi er alltid klar for å hjelpe deg med å finne det du søker etter.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig eller etter kurset (halv pris på kurs ved kjøp av FLIR E75 kamera). Kursavgiften vil bli trukket fra prisen på kameraet.

Ring og bestill kursene dine på tlf. 22 10 42 70, eller finn dem i listen nedenfor...

Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Kurs: Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I) - 01. - 03. juni 2021 Webinar

Dette kurset er et sertifiseringskurs i termografi, hvor deltageren lærer seg alle begrep, terminologi, bruk av kamera, teori og praktisk termografering. Å kunne forstå og håndtere et termografi kamera på riktig måte, og bruke det riktig i elektro- og byggtermografi og ikke minst kjenne til risiko og fallgruver. Tolke og forstå bilder (resultatet), utarbeide en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte. Eksamen kan avholdes siste kursdag.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig eller etter kurset (halv pris på kurs ved kjøp av FLIR E76 kamera). Ellers er kursavgiften kr. 8950,- Kursavgiften vil bli trukket fra prisen på kameraet

Webinar: NEK 405-2 El-kontroll Bolig

Kurs: Webinar: NEK 405-2 El-kontroll Bolig - 16. august 2021 Webinar

Vi holder eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig i henhold til NEK 405-2. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll. Ved behov kommer Nemko og DNV til oss og avholder sertifiseringseksamen. Kurset kan etter avtale også holdes lokalt i ditt distrikt. Mere informasjon finner du ved å åpne PDF dokumentet under:

Webinar: NEK 405-3 El-kontroll Næring

Kurs: Webinar: NEK 405-3 El-kontroll Næring - 17. - 18. august 2021 Webinar

Vi holder eksamensforberedende kurs for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3. Alle nærings- og industribygg som kontrolleres i henhold til NEK 405-3 kan oppnå rabatt i forsikringspremien dersom man foretar jevnlig kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 sertifisering som bestått før man kan ta 405-3 næring. Derfor er det viktig å melde seg på boligkurs 405-2 om du ikke har bestått bolig eksamen fra før innen siste 60 mnd. Foretaket kontrolløren er tilknyttet skal også være sertifisert etter NEK 405-4 normen. Mere informasjon finner du ved å åpne PDF dokumentet under:

Webinar: NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk

Kurs: Webinar: NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk - 19. - 20. august 2021 Webinar

Vi holder eksamensforberedende dagskurs i 405-3 Tillegg B Landbruk. Elma Instruments med Frode Andersen (AEK) er godkjent av Landbrukets brannvernkomité (www.lbk.no) for å holde dagskurs i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk. For å kunne sertifisere seg i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk, må man fra før være sertifisert NEK 405-3 El-kontroll Næring. Et annet krav er at man innen 1.1-2021 også må inneha sertifisering i NEK 405-1 Elektrotermografi. Eksamensavgift kommer i tillegg til kursavgift. Kurset starter kl. 08.00, og fra kl. 15.00 er det eksamen.

Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Kurs: Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I) - 07. - 09. september 2021 Webinar

Dette kurset er et sertifiseringskurs i termografi, hvor deltageren lærer seg alle begrep, terminologi, bruk av kamera, teori og praktisk termografering. Å kunne forstå og håndtere et termografi kamera på riktig måte, og bruke det riktig i elektro- og byggtermografi og ikke minst kjenne til risiko og fallgruver. Tolke og forstå bilder (resultatet), utarbeide en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte. Eksamen kan avholdes siste kursdag.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig eller etter kurset (halv pris på kurs ved kjøp av FLIR E76 kamera). Ellers er kursavgiften kr. 8950,- Kursavgiften vil bli trukket fra prisen på kameraet

ITC Level 2 iht. ISO 18436-7

Kurs: ITC Level 2 iht. ISO 18436-7 - 20. - 24. september 2021 Oslo

Dette er et forberedende kurs for eksamen ITC Level 2 sertifisert termografør. Vår praktiske termografi Level 2 sertifiseringskurs er for Level 1 -sertifiserte termografører som ønsker å utvide kunnskapen om infrarød fysikk, termisk vitenskap, infrarødt måleutstyr og termografiske applikasjoner. Dette kurset setter søkelys på å styrke og forbedre dine evner til bildebehandling og temperaturmåling. Kurset holdes på svensk/norsk. Kursmateriellet er på engelsk.

Webinar: NEK 405-2 El-kontroll Bolig

Kurs: Webinar: NEK 405-2 El-kontroll Bolig - 27. september 2021 Webinar

Vi holder eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig i henhold til NEK 405-2. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll. Ved behov kommer Nemko og DNV til oss og avholder sertifiseringseksamen. Kurset kan etter avtale også holdes lokalt i ditt distrikt. Mere informasjon finner du ved å åpne PDF dokumentet under:

Webinar: NEK 405-3 El-kontroll Næring

Kurs: Webinar: NEK 405-3 El-kontroll Næring - 28. - 29. september 2021 Webinar

Vi holder eksamensforberedende kurs for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3. Alle nærings- og industribygg som kontrolleres i henhold til NEK 405-3 kan oppnå rabatt i forsikringspremien dersom man foretar jevnlig kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 sertifisering som bestått før man kan ta 405-3 næring. Derfor er det viktig å melde seg på boligkurs 405-2 om du ikke har bestått bolig eksamen fra før innen siste 60 mnd. Foretaket kontrolløren er tilknyttet skal også være sertifisert etter NEK 405-4 normen. Mere informasjon finner du ved å åpne PDF dokumentet under:

Webinar: NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk

Kurs: Webinar: NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk - 01. - 02. oktober 2021 Webinar

Vi holder eksamensforberedende dagskurs i 405-3 Tillegg B Landbruk. Elma Instruments med Frode Andersen (AEK) er godkjent av Landbrukets brannvernkomité (www.lbk.no) for å holde dagskurs i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk. For å kunne sertifisere seg i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk, må man fra før være sertifisert NEK 405-3 El-kontroll Næring. Et annet krav er at man innen 1.1-2021 også må inneha sertifisering i NEK 405-1 Elektrotermografi. Eksamensavgift kommer i tillegg til kursavgift. Kurset starter kl. 08.00, og fra kl. 15.00 er det eksamen.

Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Kurs: Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I) - 12. - 14. oktober 2021 Webinar

Dette kurset er et sertifiseringskurs i termografi, hvor deltageren lærer seg alle begrep, terminologi, bruk av kamera, teori og praktisk termografering. Å kunne forstå og håndtere et termografi kamera på riktig måte, og bruke det riktig i elektro- og byggtermografi og ikke minst kjenne til risiko og fallgruver. Tolke og forstå bilder (resultatet), utarbeide en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte. Eksamen kan avholdes siste kursdag.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig eller etter kurset (halv pris på kurs ved kjøp av FLIR E76 kamera). Ellers er kursavgiften kr. 8950,- Kursavgiften vil bli trukket fra prisen på kameraet

Det tas forbehold om avlysning av kurset ved sykdom og ved for få påmeldinger. Kan du ikke vente til nest kurs, eller har du behov for et skreddersydd kurs innen termografi eller trykktesting, ring 22 10 42 70 eller send en e-post til firma@elma-instruments.no. Vi holder også eksterne kurs til mindre grupper som for eksempel innføring i termografi, Level 1, elektrotermografi og byggtermografi. Ta kontakt for mer informasjon og priser.