Kurs

NEK 400 - NEK 405 - termografering

Elma Instruments tilbyr NEK 400 kurs (deriblant i NEK 400 del-6) og NEK 405 kurs som er en rekke kompetansegivende kurs i termografering. Som leverandør er det viktig for oss å ha kompetanse til å gjennomføre kursene i egen regi. Derfor har vi sørget for å utdanne dyktige undervisere, som profesjonelt og kompetent kan sørge for at du får den riktige undervisning og få kontroll på alt omkring NEK 400 og NEK 405. Finn ditt kurs og med deg på enten ved kontakte oss på telefon eller klikk deg inn på det kurset du ønsket å ta, og meld deg på online.

Vi gir deg den undervisning du har bruk for!

NEK 405-1 kurs, Elektrotermografi GRATIS*
Kurset varer 3 dager og koster 8.950,-

NEK 405-1 kurs, Resertifisering for Elektrotermografi
Kurset varer 2 dager og koster 5.950,-

NEK 405-2 kurs, Elkontroll Bolig
Kurset varer 1 dag og koster 3.000,-

NEK 405-3 kurs, Elkontroll Næring
Kurset varer 2 dager og koster 6.000,-

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk 
Kurset varer 1 dag og koster 4.500,-

Innføringskurs i termografi (frokostmøte)
Kurset varer 2 timer og er gratis          

Sluttkontroll NEK 400-Del 6 kurs, De 5 sikre
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

FSE inkludert førstehjelp
Kurset varer 1/2 dag og skoter 1.490,-

Instruert personell inkludert førstehjelp
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, krav i våtrom
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, 823 Servicenormen, 722 El-bil lading og 399-1 EKOM
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, nye forskrifter for 2018
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Forskrifter, regelendringer gjennom tidsepokene
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Maskinforskrift og NEK EN 602024-1, samt krav i NEK 400 kurs, rettet mot industri- og næringsanlegg
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, jordingsanlegg og utjevninger
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Praktisk Elektrotermografi. Høyspent, Landbruk og Næring kurs
Kurset varer 1 dag og koster 3.000,-


Kontakt oss på telefon 22 10 42 70 for ytterligere opplysninger og priser på våre kurs – Vi er alltid klar for å hjelpe deg med å finne det du søker etter.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig eller etter kurset (halv pris på kurs ved kjøp av FLIR E75 kamera). Kursavgiften vil bli trukket fra prisen på kameraet.

Ring og bestill kursene dine på tlf. 22 10 42 70, eller finn dem i listen nedenfor...

Webinar: NEK 405-2 bolig og brannforebyggende kontroll

Kurs: Webinar: NEK 405-2 bolig og brannforebyggende kontroll - 15. april 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig og brannforebygging i henhold til NEK 405-2 med kursholderen Frode Andersen. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll.

Webinar: NEK 405-3 El-Kontroll Næring

Kurs: Webinar: NEK 405-3 El-Kontroll Næring - 16. - 17. april 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) eksamensforberedende kurs over to dager for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3 med kursholderen Frode Andersen. Mange nærings- og industribygg som kontrolleres i henhold til NEK 405-3 kan oppnå rabatt i forsikringspremien dersom man foretar jevnlig kontroll iht. kontrollklassene på FG kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 bolig sertifisering som bestått før man kan ta 405-3 næring. Derfor er det viktig å melde seg på boligkurs 405-2 eller webinar 405-2 bolig kurs dersom du ikke har bestått bolig eksamen fra før innen siste 60 mnd. Foretaket kontrolløren er tilknyttet skal også være sertifisert etter NEK 405-4 normen.

Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Kurs: Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I) - 21. - 23. april 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende 405-1 for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko. Kursholder er Fredrik Norell som er en av de mest erfarne elektrotermografører på markedet og innehar ITC Level III sertifisert termografør. Dette kurset er et eksamensrettet kurs, hvor deltageren lærer seg alle begrep, terminologi, bruk av kamera, teori og praktisk termografering. Å kunne forstå og håndtere et termografi kamera på riktig måte, og bruke det riktig i elektrotermografi og ikke minst kjenne til risiko og fallgruver. Tolke og forstå bilder (resultatet), utarbeide en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig eller etter kurset (halv pris på kurs ved kjøp av FLIR E75 kamera). Ellers er kursavgiften kr. 8950,- Kursavgiften vil bli trukket fra prisen på kameraet

Webinar: NEK 400, 2018 oppdatering

Kurs: Webinar: NEK 400, 2018 oppdatering - 23. april 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) med kursholderen Frode Andersen i emnet oppdatering av NEK 400 2018. Kurset går kortfattet igjennom mange av de viktige endringer man må kjenne til dersom man prosjekterer og bygger elektriske lavspenningsanlegg. Dette kurset har vekt på alle viktige endringer og det presiseres at kurset ikke gjennomgår alle endringer i detalj men det ses på mange viktige nye og endret normregelverk som er viktig for de i bransjen.

Webinar: NEK 399, 2018 oppdatering

Kurs: Webinar: NEK 399, 2018 oppdatering - 30. april 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) med kursholderen Frode Andersen i emnet oppdatering av NEK 399:2018 som erstattet 399-1:2014. Kurset går kortfattet igjennom mange av de viktige endringer man må kjenne til dersom man prosjekterer og bygger elektriske lavspenningsanlegg når det gjelder tilknytningsskap for el og ekom og etasje fordelere med mer. Dette kurset har vekt på alle viktige endringer og det presiseres at kurset ikke gjennomgår alle endringer i detalj men det ses på mange viktige nye og endret normregelverk som er viktig for de i bransjen.

Webinar: Praktisk Byggtermografi og Trykktesting

Kurs: Webinar: Praktisk Byggtermografi og Trykktesting - 30. april 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i Praktisk Byggtermografi og trykktesting av boliger. Kursholder er Helge Skaug, som har over 13 års erfaring med termografering innen både innen elektro og bygg, og trykktest. Han var en av de aller første som ble DNV sertifisert byggtermografør i Norge da dette startet i 2007.

Dette kurset er laget spesielt for deg som jobber med bygningskontroll. Termografi og trykktesting etter standarder som NS EN ISO 9972:2015, (Bygningers termiske egenskaper - Bestemmelse av bygningers luftlekkasje – Viftetrykkmetode) og , NS EN 13187 (Bygningers termiske egenskaper - Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer - Infrarød metode).

I dette faget er mange fallgruver og vi skal veilede deg i hvordan du unngår disse. Deltageren lærer seg ulike termologier, begreper og teori innen termografi og trykktesting. Det blir mange eksempler fra Helge Skaug sin erfaring som han deler med deg. Bilder, termogrammer, skal tolkes og forklares. Vi ser på områder som isolasjonsfeil, kuldebroer, luftlekkasje, fuktskader for bare å nevne noe av det vi skal igjennom.

Det blir vist og forklart en praktisk oppkobling og gjennomføring av en trykktest av en bygning. Her er det mange ting å huske på for å få et sikkert resultat. Lekkasjetall skal tolkes. Det skal utarbeides en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte.

Webinar: NEK 405-2 bolig og brannforebyggende kontroll

Kurs: Webinar: NEK 405-2 bolig og brannforebyggende kontroll - 11. mai 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig og brannforebygging i henhold til NEK 405-2 med kursholderen Frode Andersen. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll.

Webinar: NEK 405-3 El-Kontroll Næring

Kurs: Webinar: NEK 405-3 El-Kontroll Næring - 12. - 13. mai 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) eksamensforberedende kurs over to dager for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3 med kursholderen Frode Andersen. Mange nærings- og industribygg som kontrolleres i henhold til NEK 405-3 kan oppnå rabatt i forsikringspremien dersom man foretar jevnlig kontroll iht. kontrollklassene på FG kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 bolig sertifisering som bestått før man kan ta 405-3 næring. Derfor er det viktig å melde seg på boligkurs 405-2 eller webinar 405-2 bolig kurs dersom du ikke har bestått bolig eksamen fra før innen siste 60 mnd. Foretaket kontrolløren er tilknyttet skal også være sertifisert etter NEK 405-4 normen.

Webinar: NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk

Kurs: Webinar: NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk - 14. mai 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende 405-3 Tillegg B Landbruk med kursholderen Frode Andersen som er godkjent av Landbrukets brannvernkomité (www.lbk.no) for å holde dagskurs i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk. For å kunne sertifisere seg i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk, må man fra før være sertifisert NEK 405-3 El-kontroll Næring. Et annet krav er at man innen 1.1-2021 også må inneha sertifisering i NEK 405-1 Elektrotermografi.

Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Kurs: Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I) - 02. - 04. juni 2020 Webinar

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende 405-1 for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko. Kursholder er Fredrik Norell som er en av de mest erfarne elektrotermografører på markedet og innehar ITC Level III sertifisert termografør. Dette kurset er et eksamensrettet kurs, hvor deltageren lærer seg alle begrep, terminologi, bruk av kamera, teori og praktisk termografering. Å kunne forstå og håndtere et termografi kamera på riktig måte, og bruke det riktig i elektrotermografi og ikke minst kjenne til risiko og fallgruver. Tolke og forstå bilder (resultatet), utarbeide en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig eller etter kurset (halv pris på kurs ved kjøp av FLIR E75 kamera). Ellers er kursavgiften kr. 8950,- Kursavgiften vil bli trukket fra prisen på kameraet

Det tas forbehold om avlysning av kurset ved sykdom og ved for få påmeldinger. Kan du ikke vente til nest kurs, eller har du behov for et skreddersydd kurs innen termografi eller trykktesting, ring 22 10 42 70 eller send en e-post til firma@elma-instruments.no. Vi holder også eksterne kurs til mindre grupper som for eksempel innføring i termografi, Level 1, elektrotermografi og byggtermografi. Ta kontakt for mer informasjon og priser.

Elma Instruments bruker cookies for å gi deg den beste service. Hvis du fortsetter å bruke våre tjenester, forutsetter det, at du godkjenner bruken av disse cookies. Les mer om cookies, og beskyttelse av personlige opplysninger her. >>>>
Aksepter