Kurs

NEK 400 - NEK 405 - termografering

Elma Instruments tilbyr en rekke kompetansegivende kurs i termografering og NEK 400 del-6. Som leverandør er det viktig for oss å ha kompetanse til å gjennomføre kursene i egen regi. Derfor har vi sørget for å utdanne dyktige undervisere, som profesjonelt og kompetent kan sørge for at du får den riktige undervisning og få kontroll på alt omkring NEK 400 og NEK 405. Finn ditt kurs og med deg på enten ved kontakte oss på telefon eller klikk deg inn på det kurset du ønsket å ta, og meld deg på online.

Vi gir deg den undervisning du har bruk for!

NEK 405-1 kurs, Elektrotermografi GRATIS*
Kurset varer 3 dager og koster 8.950,-

NEK 405-1 kurs, Resertifisering for Elektrotermografi
Kurset varer 2 dager og koster 5.950,-

NEK 405-2 kurs, Elkontroll Bolig
Kurset varer 1 dag og koster 3.000,-

NEK 405-3 kurs, Elkontroll Næring
Kurset varer 2 dager og koster 6.000,-

Innføringskurs i termografi (frokostmøte)
Kurset varer 2 timer og er gratis          

Sluttkontroll NEK 400-Del 6 kurs, De 5 sikre
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

FSE inkludert førstehjelp
Kurset varer 1/2 dag og skoter 1.490,-

Instruert personell inkludert førstehjelp
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, krav i våtrom
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, 823 Servicenormen, 722 El-bil lading og 399-1 EKOM
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, nye forskrifter for 2018
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Forskrifter, regelendringer gjennom tidsepokene
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Maskinforskrift og NEK EN 602024-1, samt krav i NEK 400 kurs, rettet mot industri- og næringsanlegg
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

NEK 400 kurs, jordingsanlegg og utjevninger
Kurset varer 1/2 dag og koster 1.490,-

Praktisk Elektrotermografi. Høyspent, Landbruk og Næring kurs
Kurset varer 1 dag og koster 3.000,-

Kontakt oss for ytterligere opplysninger og priser. Ring tlf. 22 10 42 70

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig. Går du kurset først vil det bli kreditert ved kjøp av FLIR T5xx i samme år. Halv pris på NEK 405-1 kurset ved kjøp av FLIR Exx samme år.

Ring og bestill kursene dine på tlf. 22 10 42 70, eller finn dem i listen nedenfor...

NEK 405-2 El-kontroll Bolig

Kurs: NEK 405-2 El-kontroll Bolig - 08. oktober 2018 Oslo

Vi holder eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta elkontroll bolig i henhold til NEK 405-2. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll. Ved behov kommer NEMKO og DNV til oss og avholder sertifiseringseksamen. Kurset kan etter avtale også holdes lokalt i ditt distrikt.

NEK 405-3 El-kontroll Næring og Landbruk

Kurs: NEK 405-3 El-kontroll Næring og Landbruk - 09. - 10. oktober 2018 Oslo

Vi holder eksamensforberedende kurs for deg som ønsker å ta el-kontroll næring og landbruk i henhold til NEK 405-3. Alle nærings- og landbruksbygg som kontrolleres skal gjøre dette i henhold til NEK 405-3 for å oppnå rabatt i forsikringspremien må man ha jevnlig kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 sertifisering. Foretaket kontrolløren er tilknyttet skal også være sertifisert etter NEK 405-4 normen.

NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Kurs: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I) - 06. - 08. november 2018 Oslo

Dette kurset er et sertifiseringskurs i termografi, hvor deltageren lærer seg alle begrep, terminologi, bruk av kamera, teori og praktisk termografering. Å kunne forstå og håndtere et termografi kamera på riktig måte, og bruke det riktig i elektro- og byggtermografi og ikke minst kjenne til risiko og fallgruver. Tolke og forstå bilder (resultatet), utarbeide en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte. Eksamen kan avholdes siste kursdag.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig. Går du kurset først vil det bli kreditert ved kjøp av FLIR T5xx i samme år. Halv pris på NEK 405-1 kurset ved kjøp av FLIR Exx samme år. Ellers er prisen 8950,- ekskl. mva.

Ultralyd (Level I)

Kurs: Ultralyd (Level I) - 19. - 23. november 2018 Nordic Sugar i Malmø

Hvis du ønsker å lære hvordan man bruker ultralydsanalyse og samtidig få mulighet for å bli ”Level 1” personsertifisert*, har du muligheten nå for å lære av de beste. Det har i mange årtier vært kjent, at man kan lytte seg til den perfekte analysen enten via luftbåren eller strukturbåren ultralyd. UE System fra USA har mer enn 20 års erfaring i utvikling av utstyr til dette og er i dag en av de absolutt førende produsenter.

NEK 405-2 El-kontroll Bolig

Kurs: NEK 405-2 El-kontroll Bolig - 19. november 2018 Oslo

Vi holder eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta elkontroll bolig i henhold til NEK 405-2. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll. Ved behov kommer NEMKO og DNV til oss og avholder sertifiseringseksamen. Kurset kan etter avtale også holdes lokalt i ditt distrikt.

NEK 405-3 El-kontroll Næring og Landbruk

Kurs: NEK 405-3 El-kontroll Næring og Landbruk - 20. - 21. november 2018 Oslo

Vi holder eksamensforberedende kurs for deg som ønsker å ta el-kontroll næring og landbruk i henhold til NEK 405-3. Alle nærings- og landbruksbygg som kontrolleres skal gjøre dette i henhold til NEK 405-3 for å oppnå rabatt i forsikringspremien må man ha jevnlig kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 sertifisering. Foretaket kontrolløren er tilknyttet skal også være sertifisert etter NEK 405-4 normen.

Det tas forbehold om avlysning av kurset ved sykdom og ved for få påmeldinger. Kan du ikke vente til nest kurs, eller har du behov for et skreddersydd kurs innen termografi eller trykktesting, ring 22 10 42 70 eller send en e-post til firma@elma-instruments.no. Vi holder også eksterne kurs til mindre grupper som for eksempel innføring i termografi, Level 1, elektrotermografi og byggtermografi. Ta kontakt for mer informasjon og priser.

Elma Instruments bruker cookies for å gi deg den beste service. Hvis du fortsetter å bruke våre tjenester, forutsetter det, at du godkjenner bruken av disse cookies. Les mer om cookies, og beskyttelse av personlige opplysninger her. >>>>
Aksepter