Elma Instruments tilbyr nå kurs som webinar

Hva er et webinar?

Webinar er en kombinasjon av ordene web og seminar. Et webinar er med andre ord en online presentasjon. I praksis betyr dette at deltakerne kan se hva som skjer på foreleserens datamaskin, for eksempel bilder, videoklipp, presentasjonsfiler, og du kan samtidig høre på foreleseren. Det er også mulig å stille spørsmål, da dette faktisk er toveiskommunikasjon som ligner på et klasseromskurs. For å delta på et webinar, trenger du bare en datamaskin som må være koblet til internett og med høyttalere eksternt eller i PC eller hodetelefoner som fungerer også bra. Du finner en oversikt over webinar-kursene våre i listen nedenfor.

Sertifiseringseksamen etter endt kurs

For hjemmeeksamen, ta kontakt med Nemko Personellsertifisering  eller DNV GL

Note: For eksamen som bør gjennomføres innen kort tid etter webinar kan deltagere, før kurset, avtale med NEMKO eller DNV for å ta en hjemmeeksamen via Skype for Business eller Teams. En slik eksamen vil da foregå i kontrollerte former hvor sertifiseringsorganet i er i dialog med  kandidaten i et to-veis Skype/Team møte hvor kandidaten deler skjerm og benytter videokamera. De håndterer da en-og-en kandidat slik og kan dermed bistå med praktisk innlogging og samtidig overvåke at kandidaten følger de krav som stilles til de ulike ordningene. Enklere kan det ikke bli!

Eksamensavgift kommer i tillegg til kursavgift.
 

Vi tilbyr følgende webinarer...

Gratis Webinar – Blowerdoor “Standard/Minifan” 1

Gratis Webinar – Blowerdoor “Standard/Minifan” – 9. Juni

Webinar i bruk av Minneapolis Standard og Minifan for tetthetstesting av mindre bygninger/leiligheter ved bruk av TECTITE Express programvare. Webinarene vil ta for seg hvordan utstyret og programvaren benyttes/tolkes, bygningsmessige utfordringer rundt klargjøring før testing, og riktig montering av testutstyr. Deltakelse i webinaret er gratis, men registrering kreves.

Meld deg på her!

Gratis Webinar – Blowerdoor ”Multifan” 1

Gratis Webinar – Blowerdoor ”Multifan” – 16. Juni

Webinar i bruk av Minneapolis Standard satt opp som ”Multifan” til test av større bygninger, hvor det er behov flere vifter. Programvaren TECLOG. Webinarene vil ta for seg hvordan utstyret og programvaren benyttes/tolkes, bygningsmessige utfordringer rundt klargjøring før testing, og riktig montering av testutstyr. Deltakelse i webinaret er gratis, men registrering kreves.

Meld deg på her!

Gratis Webinar – Blowerdoor “Door Fan Test/Brannbeskyttelse” 1

Gratis Webinar – Blowerdoor “Door Fan Test/Brannbeskyttelse” – 30. Juni

Webinar i bruk av Minneapolis Standard og Minifan til tetthetstesting av bl.a. Server/EDB rom i forbindelse med brannbeskyttelse. Programvaren FireProtection. Webinarene vil ta for seg hvordan utstyret og programvaren benyttes/tolkes, bygningsmessige utfordringer rundt klargjøring før testing, og riktig montering av testutstyr. Deltakelse i webinaret er gratis, men registrering kreves.

Meld deg på her!

NEK 405-2 bolig og brannfore- byggende kontroll – 17. August 2020 1

NEK 405-2 bolig og brannfore- byggende kontroll – 17. August 2020

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig og brannforebygging i henhold til NEK 405-2 med kursholderen Frode Andersen. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll.

Meld deg på her!

NEK 405-3 El-Kontroll Næring – 18. - 19. august 2020 1

NEK 405-3 El-Kontroll Næring – 18. - 19. august 2020

Elma-Instruments holder webinar (kurs) eksamensforberedende kurs over to dager for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3 med kursholderen Frode Andersen. Mange nærings- og industribygg som kontrolleres i henhold til NEK 405-3 kan oppnå rabatt i forsikringspremien dersom man foretar jevnlig kontroll iht. kontrollklassene på FG kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 bolig sertifisering som bestått før man kan ta 405-3 næring.

Meld deg på her!

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk – 20. August 2020 1

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk – 20. August 2020

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende 405-3 Tillegg B Landbruk med kursholderen Frode Andersen som er godkjent av Landbrukets brannvernkomité (www.lbk.no) for å holde dagskurs i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk. For å kunne sertifisere seg i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk, må man fra før være sertifisert NEK 405-3 El-kontroll Næring. Et annet krav er at man innen 1.1-2021 også må inneha sertifisering i NEK 405-1 Elektrotermografi.

Meld deg på her!

NEK 405-1 Elektrotermografi 1

NEK 405-1 Elektrotermografi – 1.-3. September

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende 405-1 for de som ønsker å sertifisere seg innen lav- og høyspenning elektrotermografi hos DNV eller Nemko. Kursholder er Fredrik Norell som er  en av de mest erfarne elektrotermografører på markedet og innehar ITC Level III sertifisert termografør.

Dette kurset er et eksamensrettet kurs, hvor deltageren lærer seg alle begrep, terminologi, bruk av kamera, teori og praktisk termografering. Å kunne forstå og håndtere et termografi kamera på riktig måte, og bruke det riktig i elektrotermografi og ikke minst kjenne til risiko og fallgruver. Tolke og forstå bilder (resultatet), utarbeide en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte.

Meld deg på her!

 

NEK 405-2 bolig og brannfore- byggende kontroll – 28. September 2020 1

NEK 405-2 bolig og brannfore- byggende kontroll – 28. September 2020

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig og brannforebygging i henhold til NEK 405-2 med kursholderen Frode Andersen. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. For å oppdage og utbedre feil, anbefales boligeiere å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre kontroll.

Meld deg på her!

NEK 405-3 El-Kontroll Næring – 29. - 30. september 2020 1

NEK 405-3 El-Kontroll Næring – 29. - 30. september 2020

Elma-Instruments holder webinar (kurs) eksamensforberedende kurs over to dager for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3 med kursholderen Frode Andersen. Mange nærings- og industribygg som kontrolleres i henhold til NEK 405-3 kan oppnå rabatt i forsikringspremien dersom man foretar jevnlig kontroll iht. kontrollklassene på FG kontroll. Flere forsikringsselskap gir denne rabatten. Kontrolløren skal være sertifisert i henhold til NEK 405-3, og i tillegg ha NEK 405-2 bolig sertifisering som bestått før man kan ta 405-3 næring.

Meld deg på her!

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk – 1. Oktober 2020 1

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk – 1. Oktober 2020

Elma-Instruments holder webinar (kurs) i eksamensforberedende 405-3 Tillegg B Landbruk med kursholderen Frode Andersen som er godkjent av Landbrukets brannvernkomité (www.lbk.no) for å holde dagskurs i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk. For å kunne sertifisere seg i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk, må man fra før være sertifisert NEK 405-3 El-kontroll Næring. Et annet krav er at man innen 1.1-2021 også må inneha sertifisering i NEK 405-1 Elektrotermografi.

Meld deg på her!

 

 

Elma Instruments bruker cookies for å gi deg den beste service. Hvis du fortsetter å bruke våre tjenester, forutsetter det, at du godkjenner bruken av disse cookies. Les mer om cookies, og beskyttelse av personlige opplysninger her. >>>>
Aksepter