Handelsbetingelser ved kjøp

Bestilling

På www.elma-instruments.no kan du bestille et stort utvalg av våre test- og måleinstrumenter. Hvis du har forespørsler til varer som ikke er på siden, er du alltid velkommen til å kontakte oss pr. telefon eller mail.

Alle priser på elma-instruments.no er i norske kroner og vises både med og uten MVA. Prisene er dagspriser, og er kun gjeldende innenfor Norges grenser. Det tas forbehold for: Valutaendringer, force majeure, leveringssvikt, avgiftsendringer, utsolgte varer og trykkfeil. Alle bestillinger tillegges forsendelsesomkostninger.
Det er ikke inngått en bindende kjøpsavtale med Elma Instruments AS, før du har mottatt en ordrebekreftelse fra Elma Instruments AS.

Opplysninger om tekniske data, spesifikasjoner og bilder på hjemmesiden er kun veiledende. Elma Instruments AS bestreber seg på å levere norske/danske brukerveiledninger. Hvis det ikke er nevnt norsk/dansk brukerveiledning under produktet vil brukerveiledning være på engelsk. Tilgengelige brukerveiledninger kan ses og lastes ned under de enkelte produktene. Ønsker du hjelp står vi naturligvis til disposisjon. For opplæring og hjelp til bruk av instrumentene kan man ta kontakt med Elma Instruments AS.

 

Leveringstid

De fleste produkter på hjemmesiden finnes normalt på vårt lager i Danmark. Produkter merket med grønt er på lager og sendes innen en til tre arbeidsdager. Produkter merket med rød er p.t. ikke på lager. Du kan da normalt forvente en leveringstid på 8-14 dager.

 

Betaling

Elma Instruments AS aksepterer betaling med VISA, VISA Electron og MasterCard. Betaling vil først bli trukket fra din konto når varen sendes fra vårt lager. Ved betaling med betalingskort, sendes disse opplysninger direkte kryptert til våre betalingsformidler.

 

Reklamasjonsrett

Som forbruker har man 2 års reklamasjonsrett som omfatter fabrikasjons- og materialfeil, som finnes ved normal bruk av produktet. Det betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, eller få et avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjonen. Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget. Ved kommersielle kjøp er reklamasjonsretten et år.

Skade på produktet som skyldes brukerfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av reklamasjonsretten. Deriblant også overbelastning og feil spenning. Batterier, sikringer, måleceller og lignende er ikke dekket av reklamasjonsretten. Elma Instruments AS tester alle instrumenter/utstyr ved å gjenopprette den opprinnelige konfigurasjonen. Hvis de deretter testes feilfri, vil det bli belastes et testgebyr.

Elma Instruments AS kan ikke gjøres ansvarlig for tapte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt av Elma Instruments AS måtte ha skapt, med mindre det følger direkte av norsk lov. Ved reklamasjon kan varen innleveres eller sendes til Elma Instruments AS, Garver Ytteborgsvei 83, 0977 Oslo. Varer som returneres ufrankert eller pr. oppkrav mottas ikke. For å fremme ekspedisjonen, ber vi deg sende med kopi av faktura og fylle ut en RMA (se under service).

 

Angrerett

Du har ved forbrukerkjøp via hjemmesiden 14 dagers angrerett på varene, regnet fra den dato de mottas. Meldingen om retur skal gis pr. mail til firma@elma-instruments.no. I meldingen skal du gi oss klar beskjed om at du ønsker å benytte deg av din angrerett. Vennligst oppgi også fakturanummeret.

Hvis du velger å angre et kjøp, skal du senest 14 dager fra den dato du har informert oss om, at du vil benytte deg av din angrerett, returnere varen i samme stand og mengde som du mottok den. Når returnert vare er mottatt og godkjent, refunderes kjøpesummen til din konto innen få dager. Kostnaden for retur må du dekke selv.

For å motta hele kjøpesummen tilbake, kan du gjøre det samme som man kan i en fysisk butikk. Du kan undersøke og foreta en enkel test av varen, men ikke ta den i reell bruk. Varen og ev. tilbehør må være uskadd, uten tegn til slitasje, uten riper, rengjort og i pen stand. Vær derfor forsiktig når du pakker ut varen, ikke ta av beskyttelsesfilm/plast etc., og ikke lag riper eller merker. Varen skal se slik ut som da du mottok den.

Emballasjen er en viktig del av produktet. Derfor er den intakte originalemballasjen en vesentlig del av produktverdien. Emballasjen skal derfor alltid sendes med i retur for at vilkårene for angreretten er oppfylt. I tilfelle av verdifall vil dette trekkes fra beløpet som refunderes.

Merk! Angreretten gjelder ikke for kommersielle kjøp.

 

Persondata opplysninger

Når du handler på elma-instruments.no, må du oppgi informasjon som navn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Denne informasjonen vil ikke bli offentliggjort til tredjepart.

I forbindelse med levering av varer kan det være nødvendig å gi informasjon til tredjepart, eksempelvis Posten eller andre transportører. Du gir derfor ved bestilling av varer på elma-instruments.no samtykke i, at vi kan utlevere informasjon som er nødvendig for gjennomføring og levering av bestillingen.

Ved betaling med betalingskort sendes denne informasjonen direkte kryptert til våre betalingsformidlere.

Elma Instruments AS har IKKE adgang til din kontoinformasjon. Vi utleverer kun personlig informasjon, hvis det kreves av lovgivningen eller hvis det foreligger en rettskjennelse.

 

Spesielle bestemmelser for bedrifter

Ved kjøp på www.elma-instruments.no gjelder spesielle betingelser for bedrifter. Bemerk bl.a.:

• Det er ingen returrett for bedrifter.
• Det gjelder 1 års reklamasjonsrett fra opprinnelig fakturadato. Erstatning eller reparasjon resulterer ikke i en ny 1 års garantiperiode
• Elma Instruments AS forbeholder seg eierskap til varer kjøpt på kreditt til hele kjøpesummen er betalt

Se dessuten våre bedriftssalg- og leveringsbetingelser.

 

Bedriftssalg- og leveringsbetingelser

Alle priser på www.elma-instruments.no er ekskl. fraktkostnader.

 

1. Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for alle bestillinger og leveranser, med mindre det foreligger annen skriftlig avtale.

 

2. Priser

Alle prisopplysninger og prislister er i norske kroner netto ekskl. skatter og avgifter, fra Elma Instruments lager, ekskl. emballasje og leveringskostnader. Elma Instruments AS forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre de opplyste priser og prislister.

 

3. Tilbud og ordrebekreftelser

Alle tilbud er gjeldende i 14 dager fra tilbudsdato, med mindre annet er oppgitt. Innkjøpsordre / bestillinger er kun bindende for Elma Instruments AS når varen er sendt eller når det foreligger en ordrebekreftelse.

 

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 14 dager netto. Ved senere betaling påløper 1,2% rente pr. påbegynt måned. Kjøper har ikke krav på å holde tilbake hele eller delvis betaling på grunn av eventuelle motkrav.

 

5. Ekspedisjonsgebyr

For bestillinger under Kr. 500,- netto kan det legges til et ekspedisjonsgebyr på Kr. 50,-.

 

6. Levering

Forsendelse skjer på kjøpers regning og risiko, med mindre annet er avtalt skriftlig. Opplyste leveringstider f.eks. i tilbudene er estimert og å regne fra bestillingsmottak. Elma Instruments AS tar forbehold om leveringsvanskeligheter fra våre leverandører, ved streik, lock-out og andre uforutsigbare forhold, som kan forsinke leveransen. Fraktkostnader belastes med Kr. 196,-. Erstatningskrav som følge av forsinket eller manglende leveranse, anerkjennes ikke.

 

7. Forbehold/endringer

Elma Instruments AS tar forbehold om feil og mangler i trykte data, beskrivelser, tilbud etc. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

 

8. Retur

Varer tas kun i retur etter forhåndsavtale og bare hvis varene er uskadet og i original emballasje. Årsak til retur skal angis og følgeseddel eller fakturanummer skal vedlegges varen. Ved kreditering trekkes et beløp på 20% av varens verdi, men min. Kr. 50,- og et test- og klargjøringsgebyr. Retur sendes til Elma Instruments AS adresse på egen regning. Skaffevarer kan ikke returneres.

 

9. Klager/ansvar for mangler

Kjøper skal umiddelbart og senest 8 dager etter mottak av varen, klage over eventuelle feil eller mangler. Elma Instruments ansvar for produksjonsfeil gjelder for 1 år fra fakturadato. Innen denne perioden rettes eventuelle feil ved reparasjon eller bytte til et tilsvarende instrument etter Elma Instruments valg. Utover dette påtar Elma Instruments AS seg ikke ytterligere ansvar for mangler, og kjøper kan ikke heve kjøpet eller kreve forholdsmessig avslag eller erstatning. Eventuell retur sendes til Elma Instruments AS adresse på egen regning.

 

10. Produktansvar

Elma Instruments AS er kun ansvarlig for skader forårsaket av det leverte, hvis det kan bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Elma Instruments AS. Produktansvar er gyldig i et år fra fakturadato og kan ikke overstige kr. 150.000 i tilfelle skade.

 

11. Ansvarsbegrensning

Uavhengig av det foregående, og uavhengig av eventuell påvist uaktsomhet, kan Elma Instruments AS aldri holdes ansvarlig for driftstap, tap av fortjeneste, annet indirekte tap eller følgeskader av noe slag, uavhengig av om ansvaret måtte støtte på generelle kompensasjonsregler eller på annet grunnlag.

 

12. Eierskap

Eierskapet til produktet forblir hos Elma Instruments AS inntil kjøpesummen, og ev. andre utestående beløp er betalt til oss. Tilbud, brukerveiledninger, diagrammer og annet materiale kan ikke gis videre til tredjepart uten vår skriftlige samtykke.