Verdt å vite om termografering

Verdt å vite om termografi

Hvor og hvorfor

Termografi får stadig større innpass hos mange bedrifter innenfor mange ulike bransjer, ikke minst fordi et termografikamera som for noen år siden kostet rundt 100.000,- nå kan kjøpes for under halvparten, og i tillegg har flere funksjoner og bedre spesifikasjoner. Kameraene er svært avanserte i dag, og i stedet for å kjøpe tjenesten fra et eksternt firma, velger mange bedrifter å investere i termografiutstyr og utdannelse innen faget, og på den måten bli mer fleksible, og samtidig spare penger. Elma Instruments AS er masterdistributør for produsentene Teledyne FLIR og HIKMICRO, så uansett om du er på jakt etter et rimelig "startkamera" eller et superprofesjonelt kamera for den erfarne termografen, er Elma Instruments den rette partneren, og vi er med deg hele veien fra beslutningsprosessen til support på ditt nye utstyr.

Termografi blir bl.a. brukt i forbindelse med forebyggende vedlikehold i industrien, og ved å benytte denne teknologien, kan man "oppdage" problemer innen de blir så alvorlige at det ender i driftsstopp. Flere forsikringsselskaper krever i dag at bedriften termograferer de tekniske installasjoner minst en gang i året.

Mange håndverkere bruker termografi som et hjelpemiddel i hverdagen. Et termografikamera kan f.eks. vise bygningskonsulenten hvor det er problemer med manglende isolering, fukt eller kuldebroer, slik at han kan foreslå løsninger til kunden. Termografi er et utmerket verktøy for elektrikeren da han kan sjekke installasjonen på el-tavler han har reparert eller satt i drift, slik at produksjonen ikke får unødvendig driftsstopp pga. en overopphetet eller avbrent komponent. VVS installatøren kan f.eks. benytte termografikamera til å finne lekkasjer i skjulte vanninstallasjoner eller for å sjekke isolering av kjeler og varmeinstallasjoner. Bilmekanikeren kan benytte termografikamera til feilsøking på bilens varme-kjøleanlegg, bremser, lager m.m. Det kan nevnes mange flere applikasjoner hvor termografi blir benyttet for å løse temperatur relaterte problemer i hverdagen.

Teorien

Hva er termografi, og hva er det egentlig et termografikamera kan? Et termografikamera kan sammenlignes med et infrarød pistoltermometer som de fleste kjenner til og har brukt. I stedet for å måle temperaturen i et enkelt punkt, sitter det i termografikameraet en infrarød detektor med f.eks. 160x120 pixel (total 19.200 pixel eller temperaturmålepunkter). Detektoren kan sammenlignes med detektoren som sitter i et vanlig digitalt kamera, men i stedet for å detektere lys nivåer måler IR detektoren den infrarøde strålingen fra objektet.

Alle objekter utstråler infrarød energi som er avhengig av objektets temperatur. Jo høyre temperatur, jo større infrarød energi og stråling og jo lavere temperatur, jo mindre infrarød energi og stråling fra objektet. Termografikameraet omsetter verdiene fra IR detektoren til farger og bygger opp et termogram (varmebilde) av objektets overflate slik at termograføren tydelig kan se selv de minste temperaturforskjeller på overflaten. Det er viktig å fremheve at termografikameraet kun måler overflatetemperatur. Kameraet kan ikke måle ned i et emne eller gjennom et emne.

De forskjellige farger som IR bilde viser, representerer en temperatur. I de mest brukte fargeskalaer er sort kaldest og hvit varmest. Termografikameraet har normalt fargeskalaen angitt på skjermen med (som minimum) topp og bunntemperatur, slik at man raskt kan vurdere hvilke temperaturer man ser på IR bilde.

Level og span

To meget viktige funksjoner i kameraet er justering av Level og Span (Nivå og Bredde). Disse innstillingene er avgjørende om IR bilde viser alle de temperaturinformasjoner objektet inneholder. Bredde (Span) innstillingen bestemmer hvor stor del av det totale temperaturområde man ønsker å se. Hvis kameraet har et måleområde på -20 til 250 °C, er den totale bredden (span) 270 °C, hvor langt man kan justere spannet ned er forskjellig fra kamera til kamera. Level innstillingen bestemmer hvor i temperaturområdet spannet skal plasseres. Hvis man har valgt et span på f.eks. 10 °C, kan det plasseres overalt i temperaturområdet f.eks. 10-20 °C, 30-40 °C eller 22-32 °C. 

Det er viktig å justere level og span slik at man utnytter hele fargeskalaen, dvs. at det skal være litt sort og litt hvitt på den del av objektet man vil analysere. Heldigvis har de fleste termografikameraer autojustering av nivå og span, slik at kameraet hele tiden justerer nivå og span optimalt. Noen kameraer har også manuell nivå og span, slik at du kan finjustere kameraet selv. Nivå og span kan også justeres i den medfølgende programvaren, så selv om du ikke har satt riktig innstilling da bildet ble tatt, kan det enkelt endres i rapport/analyseprogramvaren.

For å få en korrekt temperaturmåling er det viktig å stille inn emisjonsverdien i kameraet, slik at den passer til objektet. Emisjonsverdien forteller oss om hvor stor egenutstrålingen til objektet er. Den kan stilles inn fra 0,01 til 1, og er avhengig av materialet man måler på. Blanke skinnende og reflekterende overflater har en lav emisjonsverdi (0,01) hvor det er veldig vanskelig å måle den korrekte temperaturen.

Overflater som er matte og ikke reflekterende har en høy emisjonsverdi (1) hvor det er enklere å måle en nøyaktig temperatur. Det finnes emisjonstabeller hvor man kan finne emisjonsverdier for mange forskjellige materialer, men dessverre er det ikke en fasitliste og feiltolkning av emisjonsverdien er nok den mest utbredte feilen i forbindelse med termografering og infrarød temperaturmåling. 

Det finnes forskjellige metoder å fastsette objektets emisjonsverdi. Vil du vite mer om dette bør du melde deg på et av våre termografi kurs, så vil du lære mer om å forstå og tolke emisjonsverdiene. Emisjonsverdien kan også justeres i den medfølgende programvaren, så selv om man ikke har valgt den helt riktige innstillingen da bildet ble tatt, kan innstillingen etterfølgende justeres i programvaren.

En siste men veldig viktig innstilling er fokus. Hvis bildet er ute av fokus blir bildet dårlig og temperaturmålingen er ikke korrekt. En rapport med uskarpe bilder vil fortelle kunden at termograføren ikke har kontroll på sitt kamera. Fokus er på mange måter den viktigste innstillingen da man ikke kan rette feilfokusering i etterkant i programvaren. Hvis bildet er uskarpt, må det kastes og tas på nytt!

De fleste termografikameraer leveres med en rapportprogramvare som hjelper termograføren å lage dokumentasjon og rapporter i forbindelse med en termografiinspeksjon. En vel utført termografirapport viser tydelig hvor temperaturen er utenfor de grenser, man normalt forventer.

Kameraet

Hos Elma Instruments får vi daglig spørsmål fra kunder, som vurderer om termografi er et område firmaet skal satse på. Selv om prisene er fallende, er termografiutstyr ikke noe man "bare" bestiller på nettet, de fleste kunder vil gjerne vite litt mer om termografi og våre produkter før de bestemmer seg for hva de skal kjøpe.

Innenfor de forskjellige termografiapplikasjoner er det viktig å sette seg inn i evt. forsikringskrav, lovkrav og sertifiseringskrav. Vi har sett kunder som har fått dårlig eller ingen veiledning i valg av utstyr, og ender opp med et kamera de ikke kan bruke fordi kameraet ikke har de tekniske spesifikasjonene som skal til for å løse oppgavene. Elma Instruments er selvfølgelig behjelpelig med en uforpliktende behovs analyse og/eller demonstrasjon, så rådfør deg med oss så har du et bedre grunnlag for valg av type termografikamera til din applikasjon.  

Typer av Termografi

El-termografering

Elektrotermografi

Termografi av el-tavler er en av de største og første bruksområdene innen termografi. Med termografi er det mulig å finne feil som resulterer i for høye temperaturer på komponenter i el-tavlen. Feilene skyldes hovedsakelig løse/dårlige forbindelser, overbelastning og komponentfeil. Hvis feilene ikke blir oppdaget og rettet i tide, kan de enkelt resultere i overoppheting, og i verste fall føre til brann. Det er ikke umiddelbart spesifikke lovkrav til personal og termografiutstyr ved elektrotermografering, men mange kunder og forsikringsselskaper krever at termograføren skal være sertifisert.

Sertifisert Elektrotermografi

Elma Instruments tilbyr den utdannelsen som kreves for å bli sertifisert termografør, se avsnitt utdannelse lenger nede.

 

Bygningstermografering

Bygningstermografi

Termografi av bygninger er for tiden den raskest voksende applikasjonen innen termografi. Mange bygningssakkyndige har fått øynene opp for de store fordelene ved å få bygningen termografert, og det blir mer og mer vanlig at det utføres en termografiinspeksjon i forbindelse med kjøp/salg av hus. En profesjonell oppbygd termografi rapport av en enebolig kan enkelt komme opp på omkring 75-100 sider, komplett med bilder og konklusjoner. Termografibildene vil avsløre utettheter i klimaskjermen, kuldebroer, dårlig eller manglende isolasjon, fukt i vegg og tak i tillegg til andre bygningsfeil som resulterer i et temperaturavvik. 

 

Industritermografering

Industritermografi

Termografi og forebyggende vedlikehold innenfor industrien er et meget bredt område som ofte kombinerer bl.a. elektrotermografi og bygningstermografi (varmesentraler etc.). Av andre termografiapplikasjoner inen industrien kan det nevnes mekanikk som f.eks. pumper, motorer, gir, produksjonsmaskiner og produksjonslinjer. Industrien har ofte stasjonære termografikameraer installert for å overvåke maskiner og produksjonslinjer.

 

Elektroniktermografering

Elektronikktermografi

I elektronikkindustrien brukes termografi ofte til feilsøking på kretskort. Det er da viktig å bruke et termografikamera som kan komme tett på de små komponentene. I dag har mange termografikameraer en nær grense på kun 30 cm. Skal man tettere innpå, finnes det til noen termografikameraer makrolinser som ekstra tilbehør.

 

Andre områder hvor termografi benyttes

  • Fyringsanlegg, lekkasjesporing i varmeforsyningsnettet
  • Diagnose av dyr, hunder, hester, kyr o.l.
  • Diagnose av mennesker, feber skanning, blodomløp og kreft m.m.
  • Overvåking, militært, politi, sikring ut eller inn
  • Brannvesen, brannovervåkning av søppelplasser, vernede bygninger eller bygårder
  • Forskning og utvikling

Hva bør man som et potensielt termografifirma vurdere før man velger termografikamera og leverandør?

Temperaturområde

Det er viktig å kjøpe et termografikamera som dekker hele det temperaturområde man får bruk for i de forskjellige applikasjoner som kameraet skal benyttes til. Et standard termografikamera har typisk et temperaturområde fra -20 til 250°C, som fint dekker applikasjoner innen enkel EL- og bygningstermografi eller mennesker og dyr. Hvis man har behov for å måle høyere temperaturer, kan de fleste kameraer kjøpes i spesialversjoner med flere temperaturområder. Et eksempel kunne være et måleområde som går fra -20 til 250°C og et område fra 200 til 1000°C. Elma Instruments kan levere termografikameraer med temperaturmåling opptil 2000°C.

Oppløsning

IR detektorens størrelse og dermed kameraets oppløsning er særdeles viktig for bildekvaliteten, og derav målenøyaktigheten. Jo større detektor, jo bedre bildekvalitet og skarphet. Oppløsningen angis i aktive pixels f.eks. 80x60 pixel, 160x120 pixel, 320x240 pixel, 640x480 pixel og 1024x768 pixel. Man kan hos noen produsenter oppleve at kameraets spesifikasjoner oppgis til 320x240 pixel interpolert. Dette betyr at detektoren ikke har 320x240 aktive pixels, men formentlig "kun" 160x120 pixel. Computeren i kameraet beregner flere pixel, slik at det ser ut som om oppløsningen er 320x240. Dette blir da en computerberegnet oppløsning og ikke den ekte detektoroppløsningen. Går man med tanker om sertifisering, er det viktig at man undersøker om det er regler på området, slik at man ikke ender med et termografikamera som har for dårlige spesifikasjoner i forhold til det kameraet skal brukes til.

Temperaturfølsomhet

Detektorens infrarøde følsomhet oppgis normalt i mK eller °C ved en omgivelsestemperatur på 30°C. Følsomheten er spesielt viktig for applikasjoner hvor det ikke finnes mye energi, og hvor detaljene er viktige. F.eks. bygningstermografi og termografi av fjernvarmerør i bakken stiller større krav til kameraets følsomhet enn mange andre applikasjoner, og trenger ofte et kamera med en følsomhet på 0,04°C eller mindre.

Manuell / automatisk betjening

Termisk fokus (level og span) kan i de fleste kamera justeres både automatisk av kameraet og manuelt av brukeren. Termisk fokus kan etterfølgende endres i programvaren, så hvis innstillingen ikke er helt optimalt i det lagrede IR-bilde, kan det enkelt endres i analyseprogramvaren. Optisk fokus er fast i pek-og-skyt-kameraene, slik at termobildet blir skarpt fra ca. 1 meter til uendelig. I de litt dyrere kameraene stilles den optiske fokus ved å vri på linsen, og de profesjonelle kameraene har autofokus og/eller laseravstandsmåler som automatisk setter riktig fokus.

Opptak av foto

For de fleste termografioppgaver kreves det en IR-rapport som inneholder både termiske og optiske bilder. De fleste kameraer vi selger i dag har mulighet til å ta både et termisk og et optisk bilde. Det optiske bildet gjør det lettere å se nøyaktig hva termografen ønsker å dokumentere. Mange rapportprogrammer kan importere bilder tatt med et eksternt fotokamera, men tiden brukt på å få de mange bildene paret gjør at det du sparer på et kamera uten bilde, bruker du senere i tidsbruken når rapporten skal settes sammen.

Opptak av lydsekvenser (noter)

Flere termografikamera har i dag mulighet for å ta opp en kort lydsekvens til hvert IR-bilde. Når man etterfølgende arbeider med bildene på PC, kan man avspille de innleste noter slik at man slipper å benytte seg av håndskrevne notater.

Skjermstørrelse og kvalitet

Som på mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr er det LCD skjermen som viser brukeren bilder, menyer etc. Skjermen skal ha passende størrelse og kraftig nok lys/kontrast, sånn at IR-bilde uten problemer kan vises, selv om man jobber med kameraet utendørs. Noen av de store high-end-kameraene har innebygget elektronisk søker, noe som er en stor fordel hvis du termograferer på steder hvor det er mye lys/sollys. Det er en stor fordel hvis skjermen er hengslet og kan dreies i en vinkel, slik at termograføren alltid kan se skjermen uansett om man termograferer på høyt eller lavt plasserte objekter.

Andre egenskaper i kameraet

Funksjoner som lasersikte, LED lys, Bluetooth kommunikasjon eller on-line termografisk video er viktige funksjoner for noen brukere, men betyr lite for andre. Derfor kan en analyse av dine behov være viktig, slik at du ikke betaler for et kamera med funksjoner som du allikevel aldri får bruk for.

Brukervennlighet

At kameraet er enkelt å betjene er selvfølgelig en stor fordel. Intuitiv betjening og brukermeny må være et krav til moderne termografikamera. Hos Elma Instruments har vi et tett samarbeid med våre leverandører, og oppdager vi en uhensiktsmessig betjening, melder vi tilbake til produsenten og i mange tilfeller kan funksjonen endres slik at kameraet blir mer brukervennlig.

Vekt og ergonomi

Vekt er en viktig parameter hvis du bruker termografikamera hele dagen, men bruker du det kun av og til er det kanskje ikke så viktig for deg. Noen kameraer er to hånd betjent, mens andre kan betjenes med en hånd som kan være en fordel, hvis du f.eks. står på en stige og termograferer. Noen kameraer har touchskjerm som kan betjenes som en smartphone.

Minne (innebygd eller minnekort)

Fordelen med innebygd minne i kameraet er at kameraet alltid er klart til bruk (forutsatt ladete batterier). Hvis kameraet benytter et minnekort, vil du formentlig på et eller annet tidspunkt oppleve at du står ute hos kunden mens kortet sitter i din PC hjemme. Derfor er det alltid en god ide å ha et ekstra minnekort liggende i kamerakofferten. Er det flere som bruker samme kamera, gir minnekortet den fordelen at hver bruker kan ha sitt eget kort, slik at du ikke sletter viktige bilder som din kollega har tatt.

Medfølgende tilbehør (batterier, lader, koffert, kabler etc.)

Er kameraet klart for bruk når du får det levert? Eller må du ut å kjøpe tilbehør for å komme i gang. Det er ikke noe som er mer irriterende enn å motta nytt utstyr som ikke kan brukes fordi en viktig enhet mangler.

Medfølgende programvare (analyse- og / eller rapporteringsprogramvare)

De fleste kamera leveres i dag med en full funksjonell analyse og rapportprogramvare. Ønsker du flere funksjoner/muligheter er det hos de fleste leverandører mulig å kjøpe en profesjonell versjon av programvaren som åpner for mange flere muligheter.

Support

Hos Elma Instruments legger vi stor vekt på support. Vi har spesialister innenfor termografi som alltid vil hjelpe deg ved behov. Har du et teknisk problem eller spørsmål, er det viktig at vi som din leverandør kan hjelpe deg raskest mulig. Ved å kjøpe termografikamera hos Elma Instruments eller en av våre forhandlere, har du også sikret din investering for fremtiden da supporten er på Norsk. Har du ennå ikke kjøpt termografikamera, kommer en av våre termografiutdannede selgere gjerne ut og viser deg de forskjellige kameraene, og gir deg råd og veiledning slik at du kan ta en mer overveid og da riktig avgjørelse på hva som er rett termografikamera for deg.

Service

Elma Instruments har eget serviceverksted hvor vi utfører service på de forskjellige måleinstrumenter vi selv forhandler, og det meste fra andre leverandører. Kjøper du dine måleinstrumenter hos Elma Instruments er din investering sikret for fremtiden med både Norsk support og lokal service.

Kalibrering

Elma Instruments fokuserer på kalibrering av måleinstrumenter, og utfører sporbar kalibrering på de fleste produktene i vårt store program. Innen termografi tilbyr vi konkurransedyktig sporbar kalibrering fra dag til dag etter forhåndsavtale.

Utdannelse

Kjøper du termografikamera hos Elma Instruments, vil du få den oppfølgingen du trenger. Vi tilbyr utdannelse innenfor termografi. Vi tilbyr timebaserte kurs, dagbaserte kurs eller vi kan gi deg et tilbud på en komplett utdannelse innenfor termografi. Vil du kun vite noe om kamera eller programvare klarer vi også det. Trenger du hjelp til å utvikle en god rapport mal, er også det noe vi kan hjelpe deg med. 

Les mer om våre populære NEK 405-1 (Level 1) kurs under linken kurs, sjekk kursbeskrivelser og kurskalenderen. Vi ønsker deg velkommen som kunde og deltager på et av våre kurs…

Se hele Elma Instruments produktprogram under produktgruppen termografi, og ring oss gjerne på telefon 22 10 42 70 hvis du har ytterligere spørsmål om termografi.