Bærekrafts arbeid

For oss på Elma Instruments er miljø og sikkerhet av stor prioritet. Vi er bevisst på vårt ansvar til å bidra for en holdbar utvikling og jobber derfor aktivt med både interne og eksterne mål. Med hjelp av våre måleinstrument og tekniske support tror vi at vi kan gjøre en markant forskjell for miljøet, også utenfor vår egen virksomhet. 
Vi hjelper våre kunder å effektivisere ressursbruken for bygging og system, som leder til et minsket utslipp og en bedre bruk av ressurser.  

Eksempel på målinger som kan gjøre stor nytte for klimaet inkluderer å optimalisere solceller for å produsere strøm til det fulle potensial, og identifisere varmelekkasjer i isolasjon og oppdage miljøfarlige utslipp. Nedenfor følger en mer detaljert beskrivelse av hvordan vi jobber for et varig miljø.

Energioptimalisering

Forbedre energieffektiviteten gjennom å optimalisere bruken og redusere forbruket. Oppdage energitap og ineffektivitet ved hjelp av energianalyser og termografi.

Les mer om energioptimalisering

Solceller

Etter installasjon av solceller er vedlikehold og effektoptimering avgjørende for å sikre høy ytelse og maksimal strømproduksjon. Gjennom å ta i bruk feilsøkningsinstrument kan et problem enkelt identifiseres og utbedres. 

Les mer om solceller

Ladeinfrastruktur

Skreddersydde måleinstrument garanterer en enklere prosess for installasjon og dokumentasjon innenfor igangkjøring. Dette kan øke antallet installerte ladestasjoner og støtte bruken av elbiler og bidra til miljømålene. 

Les mer om Ladeinfrastruktur

Oppfølging & rapportering

Med våre måleinstrument blir datalogging og lagring av data om strømforbruk og systemytelse enkelt. Tilgjengelig og forståelig data forenkler evalueringen av tidligere målinger, samt helhetlig bærekraftsoppfølging.

Les mer om oppfølging & rapportering

Arbeidsmiljø og sikkerhet

Våre produkter er utviklet så man enkelt og risikofritt kan identifisere potensielle farer, vurdere miljøforhold og vurdere prestasjonen til ulike sikkerhetssystemer og utstyr for å oppdage og forebygge helsefarer.

Les mer om arbeidsmiljø og sikkerhet

Indutrades miljøarbeid

Elma Instruments er en del av Indutrades konsern sammen med over 200 andre selskaper. Indutrade har høye standarder for miljølover og -policyer, og Elma Instrument følger Indutrades strategiske rammeverk for bærekraftig utvikling.

Les mer om Indutrades miljøarbeid

Vår påvirkning på miljøet

Vi er klar over at produksjon og transport av produktene våre har en viss innvirkning på miljøet. Derfor jobber vi internt med å optimalisere emballasjeløsninger, bruke miljøvennlige transportmuligheter og redusere avfallet vårt.

Les mer om vår påvirkning på miljøet

Sertifiseringer

Vi står stolt som innehavere av flere sertifiseringer som styrker vårt engasjement. Vårt medlemskap i FTI-registeret og tilknytning til El-kretsen markerer vårt produsentansvar for emballasje og forbrukerelektronikk.

Les mer om sertifiseringer

Åpenhetsloven

Hos Elma Instruments, som en del av Indutrade-konsernet, arbeider vi aktivt for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og fremme gode arbeidsforhold. Denne ambisjonen gjenspeiler vår egen virksomhet så vel som forsyningskjeden.

Les mer om Åpenhetsloven