Oppfølging og rapportering

Med våre måleinstrumenter blir datalogging og lagring av data som energiforbruk og systemytelse enkelt. Tilgjengelige og forståelige data legger til rette for evaluering av tidligere tiltak samt omfattende bærekraftsoppfølging.

Oppfølging og rapportering (intro)

Å jobbe mot ulike miljømål og bærekraftstiltak er en kontinuerlig oppgave som ofte krever oppfølging og rapportering. For mange bedrifter kan det være en utfordring å sette av nok ressurser og tid til dette arbeidet, spesielt når det allerede er mye å gjøre i den daglige driften. Dette arbeidet trenger imidlertid ikke ta mye ressurser og tid.

Ved hjelp av våre måleinstrumenter blir det enkelt å logge og lagre relevante data. På denne måten kan for eksempel energiforbruk og systemytelse dokumenteres med bare noen få knappetrykk. Å ha denne informasjonen på en tilgjengelig og lett forståelig måte gjør det mulig å vurdere tidligere iverksatte tiltak og å følge opp bedriftens bærekrafts arbeid på en mer helhetlig måte.