Klimalogging  med IOT teknologi

Klimalogging med IOT teknologi

Elma Instruments har i lengre tid samarbeidet med Telia for å kunne tilby IoT teknologi i våre loggesystemer. I Q1 2019 har vi nå gleden av å kunne tilby en helt ny klimasensor til svært konkurransedyktige priser.

Basestasjon / Klimasensor: (Dette er inngangsbilletten)

  • Måler om du har tilstrekkelig ventilasjon eller om det er tung luft (CO2) Sensor kan varsle om at du bør lufte eller øke ventilasjonen.
  • Måler hvor mye støv, og størrelse på partiklene i luften. Støvpartikler kan påvirke oss når de er luftbårne og kommer i kontakt med våre slimhinner og trekkes ned i luftveiene. Dette kan være pollen, muggsopp sporer, o.l.
  • Måler lyd i form av maksimal lyd, og gjennomsnittslyd hvert 5. minutt.
  • Måler temperatur, relativ luftfuktighet, gram vann pr m3 luft, samt duggpunkt.
  • Har internminne for historikk hvis Internett dekning faller ut.
  • O -Led display for lokal avlesning av øyeblikks verdier
  • Innebygget Nb-Iot ifra Telia der hvor det ikke finnes tilgang til netverk i annen form. Det er fortsatt mulig å benytte LAN, eller Wifi for å sende data til App.
  • Gateway funksjon med god rekkevidde. Dette betyr at basestasjonen kan hente ned informasjon ifra nesten ubegrenset antall med trådløse sensorer rundt om i bygget.

Ekstra sensorer:

(Disse sender data på 868Mhz til basestasjon. Meget god rekkevidde i alle retninger)

Trefuktighet «lav kost»:

Sensor som måler fuktighet i tre. Det er mulig å oppdage en skade som er under utvikling, og om det er fare for mugg eller råte. 5 år batterilevetid.

Relativ luftfuktighet/ temperatur. «Lavkost, med høy nøyaktighet»

Sensor som måler fuktighet i luft. Det er mulig å oppdage en skade som er under utvikling, og om det er fare for mugg eller råte. 5 år batterilevetid.

Kombisensor:

RH, temp, trefuktighet. 5 år batterilevetid.

Betongfuktighet RH:

Måler RH og temp i betong 40-99%

Betongfuktighet wme:

Måler våt betong med verdier ifra 115 ned til 100, deretter RH ned til ca 85% (sensor som takler ned til 60% er under testing).

Trykk og differansetrykk:

Flere ulike sensorer med ulike trykkområder.

Vibrasjonsmåling:

Rystelse i 3 akser xyz +/-2 g

Følg med på våre hejmmesider der ny informasjon vil legges ut fortløpende.