Ultralydsdetektering

Ønsker du å utføre forebyggende vedlikehold er dette utstyret du skal bruke. Et ultralydsinstrument gir deg sikkerhet, energibesparelse, færre driftsstopp og mulighet for å planlegge reparasjoner/utskiftninger.

Teknikk

Kort fortalt kan det menneskelige øret høre frekvenser mellom 20-20.000Hz. Ultralyd er lyd med bølgelengde mellom 20.000-100.000Hz og kan derfor ikke høres uten spesielt utstyr. Utstyret konverterer frekvenser fra ultralyd til hørbare frekvenser. Dette gjør at man selv i «støyende» omgivelser kan høre og fange opp ultralyd med riktig utstyr. Forskjellige applikasjoner sender ut ultralyd på forskjellige frekvenser, derfor er det en fordel å skaffe seg et utstyr som har fleksibelt måleområdet.

Skal man for eksempel gjøre en lekkasjesøking eller lytte på et el-skap er det på 40kHz, kulelager ligger på 30kHz og ventiler ligger på 25kHz. Mengden av ultralyd måles i dB(Desibel) og det er denne måleenheten som vises og forteller oss lekkasjestørrelse eller tilstand på et lager. Antallet sensorer i instrumenter er identisk med hvor følsomt utstyret er. De mindre og prisgunstige instrumentene har 1 sensor, mens de mer profesjonelle har 3 sensorer. 

Prinsipp

Det skilles mellom to former for ultralydsdetektering. Luftbåren ultralyd som oppfanger med en mikrofon eller strukturbåren ultralyd som oppfanges via en kontaktprobe. Luftbåren ultralyd anvendes primært til lekkasjesøk på trykkluftanlegg, hvor det er mye å spare på å strømregningen. Erfaringer viser at investert utstyr til dette formålet vil være tilbakebetalt allerede etter det første året. Lekkasjen finnes med instrumentet og via et regneark kan man beregne den enkelte lekkasjens økonomiske konsekvens. Man kan også på vakumanlegg detektere utettheter.

Luftbåren ultralyd anvendes også på el-tavler for å lytte seg frem til lekkasjestrømmer eller lysbuer. I høyspenning anvendes ultralyd til detektering av corona krypstrømmer som kan dannes på isolatorer etc. Brukes ofte som et supplement til termografering. Ved tetthetsinspeksjon anvendes en ultralydgiver som utsender et ultralydsignal.

Strukturbåre ultralyd kan anvendes på mekaniske komponenter for å bestemme om komponenten har en defekt. Hoved metoden er å lytte på lager som skal smøres, men også på lager som skal utskiftes. De fleste som smører et lager gjør det i henhold til produsentens anvisning, men ofte smører man for tidlig eller for sent og når man først smører – smører man ofte for mye som igjen går utover levetiden til lageret. Med ultralyd kan man med stor nøyaktighet fastslå når og hvor mye man skal smøre. Andre applikasjoner med strukturbåren bruk av ultralyd kan være å lytte på girbokser, ventiler, damputlader med mer. steder man visuelt ikke kan diagnostisere komponenten.