Ultralydsdetektering

Ultralyddeteksjon

Ønsker du å utføre forebyggende vedlikehold er dette utstyret du skal bruke. Et ultralydsinstrument gir deg sikkerhet, energibesparelse, færre driftsstopp og mulighet for å planlegge reparasjoner/utskiftninger.

Teknikk

Kort fortalt kan det menneskelige øret høre frekvenser mellom 20-20.000Hz. Ultralyd er lyd med bølgelengde mellom 20.000-100.000Hz og kan derfor ikke høres uten spesielt utstyr. Utstyret konverterer frekvenser fra ultralyd til hørbare frekvenser. Dette gjør at man selv i «støyende» omgivelser kan høre og fange opp ultralyd med riktig utstyr. Ulike applikasjoner sender ut ultralyd ved forskjellige frekvenser, derfor er det fordelaktig å anskaffe utstyr som har mulighet til å lytte i et fleksibelt frekvensområde.

Skal man for eksempel gjøre en lekkasjesøking eller lytte på et el-skap er det på 40kHz, kulelager ligger på 30kHz og ventiler ligger på 25kHz. Mengden av ultralyd måles i dB(Desibel) og det er denne måleenheten som vises og forteller oss lekkasjestørrelse eller tilstand på et lager. Antallet sensorer i instrumenter er identisk med hvor følsomt utstyret er. De mindre og prisgunstige instrumentene har 1 sensor, mens de mer profesjonelle har 3 sensorer. 

Prinsipp

Det skilles mellom 2 former for ultralyddeteksjon; Luftbåren ultralyd som tas opp via mikrofon og strukturbåren ultralyd som tas opp via kontaktsonde. Luftbåren ultralyd brukes først og fremst til lekkasjesøking i trykkluftanlegg, hvor det er mye penger å spare på strømregningen. Erfaring viser at investeringer i utstyr til dette formålet vil bli betalt allerede det første året. Lekkasjen finnes med instrumentet og via et regneark kan man beregne den økonomiske konsekvensen av den enkelte lekkasjen. Det kan også oppdages lekkasjer på vakuumsystemer.

Luftbåren ultralyd brukes også på elektriske paneler, for å lytte etter evt lekkasjestrømmer eller lysbuer. I høyspenning brukes ultralyd for å oppdage "korona" krypstrøm, som dannes på skitne isolatorer. Brukes ofte som et supplement til termografi. For tetthetskontroll brukes en ultralydsvinger som sender ut et ultralydsignal.

Strukturbåren ultralyd kan brukes på mekaniske komponenter for å avgjøre om komponenten har en defekt. Den primære bruken er for å lytte på lagre som må smøres, men også på lukkede lagre som må skiftes. De fleste som skal smøre et lager gjør det via produsentens anvisninger, men ofte smører man enten for tidlig eller for sent, og når man gjør det, smører man ofte for mye og dette forlenger levetiden på lageret. Med ultralyd kan du med stor nøyaktighet bestemme når du skal smøre og, med enda større nøyaktighet, hvor mye du skal smøre. Andre bruksområder med strukturbasert bruk av ultralyd er å lytte på girkasser, ventiler, dampladere etc., hvor man ikke visuelt kan diagnostisere komponenten fra utsiden.