VVS & Gassdeteksjon

Filter

Produktgrupper

Brand

Pris

Sortering

Opprett ny liste
Lagre
Stoppeklokke, digital

Digital stoppeklokke med mellomtid (lap), 1/100 s, dato og klokke funksjon. Stoppeklokke er i et handy design beregnet for bl.a. timing ved tetthetskontroll på gassinstallasjoner o.l.

Les mer

Stoppeklokke, digital

EAN 5703317472854

EL.NR 8024496

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

500,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle MET

Elma Beagle MET er en mikroprosessorbasert naturgassdetektor for fast installasjon i private hjem. Detektoren måler konsentrasjonen av metangass i den atmosfæriske luften, og gir en alarm hvis konsentrasjonen overstiger 10% av LEL (LEL = nedre eksplosjonsgrense). Elma Beagle har en reléutgang for på/av-kontroll (både for N.O og N.C), som kan brukes f.eks. i tilfelle en alarm for å avbryte tilførselen av gass.

Naturgass er en brennbar/eksplosiv gass som ved utilsiktet antenning kan forårsake store skader eller til og med, i ytterste konsekvens, død. Lekkasjer kan oppstå på grunn av feil i gassfyrte installasjoner eller rørledninger, der gassen kan trenge inn i hjemmet.

På forsiden av Elma Beagle er det tre lysdioder for statusindikasjon, grønn for "Operation", gul for "Error" og rød for "Alarm". I tillegg er det en testknapp for å utfører en manuell funksjonstest. Til slutt er detektoren utstyrt med et automatisk selvtestprogram, som ved en feil vil slå på den gule dioden på forsiden av instrumentet.

I tilfelle en alarm sendes også et akustisk signal. Alarmen må slås av manuelt selv om gasskonsentrasjonen har falt under grenseverdien.

Elma Beagle MET er godkjent i samsvar med EN 50174-1 (2009) og oppfyller dermed de europeiske sikkerhetskravene for fast elektrisk utstyr, for overvåking av kontinuerlige driftsinstallasjoner som bruker brennbar gass som drivstoff. Andre godkjenninger for Elma Beagle MET: EN 50270 (2006) og EN 60335-1 (2002).

Instrumentet leveres inkl. 230V strømforsyning, og drifts- og installasjonsveiledning.

MERKNAD: Ettersom metan er en lett gass, anbefales det at instrumentet henges opp slik at sensoren sitter i en høyde på 30 cm under taket.

Les mer

Elma Beagle MET

EAN 5706445960033

EL.NR 8024131

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 015,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle LPG

Elma Beagle LPG er en mikroprosessorbasert gassdetektor for fast installasjon i private hjem. Detektoren måler konsentrasjonen av LPG i den atmosfæriske luften, og gir alarm hvis konsentrasjonen overstiger 10% av LEL (LEL = nedre eksplosjonsgrense). Elma Beagle har en reléutgang for av/på-kontroll (både for NO og NC), som i tilfelle en alarm kan brukes f.eks. for å avbryte tilførselen av gass.

LPG (flytende petroleumsgass) er en brennbar/eksplosiv gass som ved utilsiktet antenning kan forårsake store skader eller til og med, i ytterste konsekvens, død. Lekkasjer kan oppstå på grunn av feil i gassfyrte installasjoner eller rørledninger, der gassen kan trenge inn i hjemmet.

På forsiden av Elma Beagle er det tre lysdioder for statusindikasjon, grønn for "Drift", gul for "Feil" og rød for "Alarm". I tillegg er det en testknapp for å utfører en manuell funksjonstest. Til slutt er detektoren utstyrt med et automatisk selvtestprogram, som ved en feil vil slå på den gule dioden på forsiden av instrumentet.

I tilfelle en alarm sendes også et akustisk signal. Alarmen må skrues av manuelt selv om gasskonsentrasjonen har falt under grenseverdien.

Elma Beagle LPG er godkjent i samsvar med EN 50174-1 (2009) og oppfyller dermed de europeiske sikkerhetskravene for fast elektrisk utstyr, for overvåking av kontinuerlige driftsinstallasjoner som bruker brennbar gass som drivstoff. Andre godkjenninger for Elma Beagle LPG: EN 50270 (2006) og EN 60335-1 (2002).

Instrumentet leveres inkludert skruer, gule plugger og en drifts- og installasjonsveiledning.

MERKNAD: Siden LPG er en tung gass, anbefales det at instrumentet henges opp slik at sensoren sitter i en høyde på 30 cm over gulvet.

Les mer

Elma Beagle LPG

EAN 5706445960040

EL.NR 8023610

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 015,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle CO
Elma Beagle CO(kulilte) er en mikroprosessorbaseret CO alarm til installasjon i boliger. Alarmen tilfredsstiller EN50291-1 og alle de sikkerhetskrav som stilles til overvåkning av installasjoner som utilsiktet kan utvikle CO.

CO (kulilte) er en dødbringende, usynlig og luktfri gass, som i mange tilfelle oppstår når gasskilder ikke brenner riktig, eller hvis avtrekket fra disse installasjoner ikke er optimale. Elma Beagle CO måler CO konsentrasjonen som en funksjon av tiden, og starter ved 40 ppm, jf. Europa normen EN 50291. Den gir alarm ved både høye konsentrasjoner, i kort tid, og ved lave konsentrasjoner over lang tid.

Elma Beagle CO har innebygd Reléutgang, som ved alarm kan benyttes til f.eks å avbryte lokalt gassforsyningen til kjelen, eller slå på en mekanisk ventilasjon av rommet som overvåkes.

På fronten av Elma Beagle CO er det tre dioder til statusindikering: grønn for Drift, gul for Feil, rød for Alarm.Ved alarm er det et akustisk signal. Alarmen skal slås av manuelt selv om CO konsentrasjonen er falt til under 30 ppm. Elma Beagle CO har akustisk indikering som varsler utskifting av CO cellen. Instrumentet leveres komplett, for fast tilkobling til 230 V, inkl. brukerveiledning og installasjonveiledning.
Les mer

Elma Beagle CO

EAN 5706445960002

EL.NR 8024132

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 520,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT CO

Senko SGT CO er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen KARBONMONOKSID. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

 

Les mer

Senko SGT CO

EAN 5706445679027

EL.NR 8023665

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 540,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT H2S

Senko SGT H2S er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen HYDROGENSULFID. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT H2S

EAN 5706445679034

EL.NR 8023667

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 540,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT O2

Senko SGT O2 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen OKSYGEN. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT O2

EAN 5706445679041

EL.NR 8023672

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 650,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Systronik IF20 datalogger til CAPBs device
CAPBs grensesnittlogger brukes til lading, strømforsyning og firmware oppdatering. I tillegg aktiverer grensesnittenheten dataloggerfunksjonene på CAPB-enheten og i EuroSoft live Windows-programvaren.
 
Den kan konfigurere loggprofiler med forskjellige start- og sluttforhold på loggerenhetens interne minne. CAPBs grensesnittlogger sammen med CAPBs enhet gjør det til det optimale instrumentet for alle langtidsmålinger.
 
Mål (H x B x D): 59 x 42 x 35 mm
Vekt ca. 40 g
USB-C
Minne: 256 MB (600 000 lesninger)
 
Les mer

Systronik IF20 datalogger til CAPBs device

EAN 5706445571345

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 695,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
SYSTRONIK CAPBs GS10 GSP Gasdetekteringssensor

SYSTRONIK Pitot-sonde brukes med SYSTRONIK CAPBs FP10 for å måle hastigheten og temperaturen på røykgassen for å bestemme "kjernestrøm" som videre kan brukes til å beregne røykgass-tapet.

Måleprobene fra SYSTRONIK CAPBs brukes og monteres sammen med SYSTRONIK STm Basic Handle. Det kan via Bluetooth opprettes forbindelse til enten Smartphone eller et av SYSTRONIK's måleinstrumenter som anvender S6600 plattformen, og målte verdier kan avleses, eller lagres for senere overførsel til PC.

Instrumenter som kjører på SYSTRONIK S6600 plattform: BLUELYZER ST, EUROLYZER STx og MULTILYZER STe eller differansetrykkmanometre i S46XXST-serien.

Les mer

SYSTRONIK CAPBs GS10 GSP Gasdetekteringssensor

EAN 5706445570980

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 780,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
SYSTRONIK CAPBs STm, Basic handle

SYSTRONIK STm Basic Handle.

Probeholder med Bluetooth, kan benyttes med alle SYSTRONIK CAPBs måleprober.

De eller den målte verdien avleses via Smartphone eller et av SYSTRONIK's måleinstrumenter kjørende på S6600 programvare plattformen: S46xx-ST differansetrykkmanometer-serien eller en av følgende røykgassanalysatorene: BLUELYZER ST, EUROLYZER STx eller MULTILYZER STe.

SYSTRONICS STm Basic Handle har flerfarget LED foran for å indikere sondens tilkoblingsstatus, samt en innebygd lydsignalgenerator. På baksiden er SYSTRONIK STm utstyrt med tre magneter, som lar sonden henges på magnetiske overflater.

Les mer

SYSTRONIK CAPBs STm, Basic handle

EAN 5706445570829

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 850,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
SYSTRONIK CAPBs CO30 CO sensor
SYSTRONIK CO30, Probe for detektering av CO karbonmonoksyd.

Måleprobene fra SYSTRONIK CAPBs brukes og monteres sammen med SYSTRONIK STm Basic Handle. Det kan via Bluetooth opprettes forbindelse til enten Smartphone eller et av SYSTRONIK's måleinstrumenter som anvender S6600 plattformen, og målte verdier kan avleses, eller lagres for senere overførsel til PC.

Instrumenter som kjører på SYSTRONIK S6600 plattform: BLUELYZER ST, EUROLYZER STx og MULTILYZER STe eller differansetrykkmanometre i S46XXST-serien.
Les mer

SYSTRONIK CAPBs CO30 CO sensor

EAN 5706445571031

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

2 370,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD H2S

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD-rom, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD H2S

EAN 5706445590544

EL.NR 8062671

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

2 545,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD CO

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD-rom, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD CO

EAN 5706445590551

EL.NR 8062672

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

2 545,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD O2

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD O2

EAN 5706445590568

EL.NR 8062673

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

2 545,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Sotpumpe Med Sotpapir Og Konus
True Spot sotpompe leveres komplett med sotpapir og konus.
Les mer

Sotpumpe Med Sotpapir Og Konus

EAN 5703317473271

EL.NR 8022694

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

2 995,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
SYSTRONIK Slangesett til trykktest

SYSTRONIK Lekkasjesett brukes sammen med SYSTRONIKS's differansetrykkmanometre (S46XXST m/ø8mm stuss) eller en av CAPBs prober, for å bestemme trykkfall / lekkasje.

SYSTRONIK Lekkasjesett består av en 2-veisventil, konisk testpropp 1/2" til 3/4", konisk testpropp 3/4" til 5/4", pumpe Ball, 1 m silikonslange ø7 x 3,1 mm blå, T-stykke 8mm, 1m PA-slange med hhv. DN2.7 og DN5-kobling. Alt leveres i en liten aluminiums koffert.
 

Les mer

SYSTRONIK Slangesett til trykktest

EAN 5706445570393

EL.NR 8062466

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 025,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma TPG250 lekkasjetester
Elma TPG 250 er en robust og driftssikker lekkasjetester med ekstra pumpekapasitet.

Det spesielt dempede kapselmanometer med nulljustering er beskyttet mot støt og slag med gummikappe. Instrumentet har innebygd filter som renser den pumpede luften og er lekkasjesikret med minikuleventil og finjustering av trykk.

Elma TPG-250 er et nyttig instrument ved trykktesting av bl.a. gassinstallasjoner og leveres komplett i slagfast koffert inkl. slanger, fittings og kalibreringsbevis.
Les mer

Elma TPG250 lekkasjetester

EAN 5706445550043

EL.NR 8062136

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 055,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT H2

Senko SGT H2 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen HYDROGEN. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT H2

EAN 5706445679072

EL.NR 8023678

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 415,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT SO2

Senko SGT SO2 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av SVOVLDIOXID. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT SO2

EAN 5706445679089

EL.NR 8023679

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 415,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
DIGITRON DGS 10  gassdetektor

DGS 10 er en gasslekkasjedetektor fra Digitron som detekterer forskjellige gasser. Disse inkluderer damp/gass fra aceton, alkohol, ammoniakk, metan, butan, propan, flybrensel, hydrogensulfat, lakkfortynner, løsningsmidler.

DGS 10 har innstillbar følsomhet, og sensoren er plassert på en fleksibel arm, slik at du kan teste "rundt hjørner". Instrumentet har både en visuell alarm og en kraftig akustisk alarm. Selv i støyfylte miljøer kan du høre alarmsignalene.

Instrumentet har en kraftig gummikappe som gir en ekstra beskyttelse. Instrumentet er ideelt til lekkasjesøking på alminnelige gassinstallasjoner.

DGS 10 leveres komplett med gummikappe med magnet, batterier og brukerveiledning.

 

VIKTIG: Når DGS10 slås på, går sensoren gjennom en oppvarmingsfase på ca. 1 minutt. Denne oppvarmingen skal utføres i frisk luft, som beskrevet i brukerveiledningen. Se "Last ned" lenger nede på siden.

ADVARSEL: DGS 10 KAN IKKE ANVENDES TIL DETEKTERING AV CO (Kullmonoksid).
DGS10 kan heller ikke benyttes som personbeskyttelse.

 

Les mer

DIGITRON DGS 10 gassdetektor

EAN 5706445270248

EL.NR 8022455

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 505,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma TPG400 lekkasjetester
Elma TPG 400 er en robust og driftssikker lekkasjetester med ekstra pumpekapasitet.

Det spesielt dempede kapselmanometer med nulljustering er beskyttet mot støt og slag med gummikappe. Instrumentet har innebygd filter som renser den pumpede luften og er lekkasjesikret med minikuleventil og finjustering av trykk.

Elma TPG-400 er et nyttig instrument ved trykktesting av bl.a. gass installasjoner og leveres komplett i slagfast koffert inkl. slanger, fittings og kalibreringsbevis.
Les mer

Elma TPG400 lekkasjetester

EAN 5706445550050

EL.NR 8062177

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 815,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma TPG600 lekkasjetester
Elma TPG 600 er en robust og driftssikker lekkasjetester med ekstra pumpekapasitet.

Det spesielt dempede kapselmanometer med nulljustering er beskyttet mot støt og slag med gummikappe. Instrumentet har innebygd filter som renser den pumpede luften og er lekkasjesikret med minikuleventil og finjustering av trykk.

Elma TPG-600 er et nyttig instrument ved trykktesting av bl.a. gass installasjoner og leveres komplett i slagfast koffert inkl. slanger, fittings og kalibreringsbevis.
Les mer

Elma TPG600 lekkasjetester

EAN 5706445550067

EL.NR 8062178

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 815,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT NH3

Senko SGT NH3 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen AMMONIAK. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT NH3

EAN 5706445679058

EL.NR 8023673

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

4 240,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman O2 non-recharge

Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan leveres med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.

Les mer

Gasman O2 non-recharge

EAN 5706445590261

EL.NR 8023381

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

4 450,00 NOK Ekskl. mva

Les mer