VVS & Gassdeteksjon

Filter

Produktgrupper

Pris

Sortering

Opprett ny liste
Lagre
8 % SYSTRONIK CAPBs STm, Basic handle

SYSTRONIK STm Basic Handle.

Probeholder med Bluetooth, kan benyttes med alle SYSTRONIK CAPBs måleprober.

De eller den målte verdien avleses via Smartphone eller et av SYSTRONIK's måleinstrumenter kjørende på S6600 programvare plattformen: S46xx-ST differansetrykkmanometer-serien eller en av følgende røykgassanalysatorene: BLUELYZER ST, EUROLYZER STx eller MULTILYZER STe.

SYSTRONICS STm Basic Handle har flerfarget LED foran for å indikere sondens tilkoblingsstatus, samt en innebygd lydsignalgenerator. På baksiden er SYSTRONIK STm utstyrt med tre magneter, som lar sonden henges på magnetiske overflater.

Les mer

SYSTRONIK CAPBs STm, Basic handle

EAN 5706445570829

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

1 675,00 NOK

1 540,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Stoppeklokke, digital

Digital stoppeklokke med mellomtid (lap), 1/100 s, dato og klokke funksjon. Stoppeklokke er i et handy design beregnet for bl.a. timing ved tetthetskontroll på gassinstallasjoner o.l.

Les mer

Stoppeklokke, digital

EAN 5703317472854

E-NR 8024496

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

457,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle MET
Elma Beagle er en mikroprosessorbasert Naturgass (metan) alarm til installasjon i boliger. Alarmen tilfredsstiller alle de sikkerhetskrav som stilles til overvåkning av installasjoner som benytter metan som brennsel. Naturgass er en eksplosiv gass som ved utilsiktet antennelse kan forvolde store skader. Lekkasjer kan oppstå ved feil på gassfyrte installasjoner, eller på rørledninger, slik at gassen kan trekke inn i boligen.

Elma Beagle MET måler Naturgass konsentrasjonen direkte, og gir alarm hvis konsentrasjonen overstiger 5% av LEL, nedre eksplosjonsgrense. Elma Beagle MET har en ekstern funksjon som ved alarm kan brukes til å stenge av gassen. Det kan også tilkobles en ekstern gasssensor, som gjør det mulig å overvåke et fyrrom i kjelleren selv om alarmen er plassert i et oppholdsrom - eksempelvis et kjøkken.

På fronten av Elma Beagle er det tre dioder til statusindikering: grønn for Drift, gul for Feil, rød for Alarm. Ved alarm advares du av et akustisk signal. Alarmen skal slås av manuelt selv om gass konsentrasjonen er satt til under 5% LEL.

Instrumentet leveres komplett, for fast tilkobling av 230V med brukerveiledning og installasjonveiledning.
Les mer

Elma Beagle MET

EAN 5706445960033

E-NR 8024131

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

919,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle LPG
Elma Beagle LPG er en mikroprosessorbasert flaskegass alarm for installasjon i boliger. Alarmen tilfredsstiller alle de sikkerhetskrav som stilles for overvåkning av installasjoner som benytter flaskegass som brensel. Flaskegass er en eksplosiv gass som ved utilsiktet antennelse kan forvolde store skader. Lekkasjer kan oppstå ved feil på gassfyrte installasjoner, eller på rørledninger hvor gassen kan trenge inn i boligen.

Elma Beagle LPG måler gasskonsentrasjonene og gir alarm hvis konsentrasjonen overstiger 10% av LEL (nedre eksplosjonsgrense). Elma Beagle har reléutgang til på/av regulering, som ved alarm f. eks. kan benyttes til å bryte gasstilførselen.

På fronten av Elma Beagle er det tre dioder for statusindikering, grønn for drift, gul for feil og rød for alarm. Ved alarm gis det i tillegg et akustisk signal. Alarmen skal avstilles manuelt, selv om gasskonsentrasjonen er falt til under 10% LEL.

Instrumentet leveres inkl. 230V strømforsyning, bruker og installasjonveiledning.

Les mer

Elma Beagle LPG

EAN 5706445960040

E-NR 8023610

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

919,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle CO
Elma Beagle CO(kulilte) er en mikroprosessorbaseret CO alarm til installasjon i boliger. Alarmen tilfredsstiller EN50291-1 og alle de sikkerhetskrav som stilles til overvåkning av installasjoner som utilsiktet kan utvikle CO.

CO (kulilte) er en dødbringende, usynlig og luktfri gass, som i mange tilfelle oppstår når gasskilder ikke brenner riktig, eller hvis avtrekket fra disse installasjoner ikke er optimale. Elma Beagle CO måler CO konsentrasjonen som en funksjon av tiden, og starter ved 40 ppm, jf. Europa normen EN 50291. Den gir alarm ved både høye konsentrasjoner, i kort tid, og ved lave konsentrasjoner over lang tid.

Elma Beagle CO har innebygd Reléutgang, som ved alarm kan benyttes til f.eks å avbryte lokalt gassforsyningen til kjelen, eller slå på en mekanisk ventilasjon av rommet som overvåkes.

På fronten av Elma Beagle CO er det tre dioder til statusindikering: grønn for Drift, gul for Feil, rød for Alarm.Ved alarm er det et akustisk signal. Alarmen skal slås av manuelt selv om CO konsentrasjonen er falt til under 30 ppm. Elma Beagle CO har akustisk indikering som varsler utskifting av CO cellen. Instrumentet leveres komplett, for fast tilkobling til 230 V, inkl. brukerveiledning og installasjonveiledning.
Les mer

Elma Beagle CO

EAN 5706445960002

E-NR 8024132

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

1 375,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT CO

Senko SGD CO er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassart KARBONMONOKSID. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6 mnd. Dette varsles ikke automatisk.

Med Senko SGD kan det velges mellom 7 forskjellige måleceller.

Senko SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdi av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGD har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

 

Les mer

Senko SGT CO

EAN 5706445679027

E-NR 8023665

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

1 612,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT H2S

Senko SGT H2S er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassart HYDROGENSULFID. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6 mnd. Dette varsles ikke automatisk.

Med Senko SGT kan det velges mellom 7 forskjellige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdi av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT H2S

EAN 5706445679034

E-NR 8023667

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

1 612,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT O2

Senko SGT O2 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av OKSYGEN (ILT). Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

Med Senko SGT kan det velges mellom 7 forskjellige måleceller.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6 mnd. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdi av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT O2

EAN 5706445679041

E-NR 8023672

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

1 727,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
SYSTRONIK CAPBs CO30 CO sensor
SYSTRONIK CO30, Probe for detektering av CO karbonmonoksyd.

Måleprobene fra SYSTRONIK CAPBs brukes og monteres sammen med SYSTRONIK STm Basic Handle. Det kan via Bluetooth opprettes forbindelse til enten Smartphone eller et av SYSTRONIK's måleinstrumenter som anvender S6600 plattformen, og målte verdier kan avleses, eller lagres for senere overførsel til PC.

Instrumenter som kjører på SYSTRONIK S6600 plattform: BLUELYZER ST, EUROLYZER STx og MULTILYZER STe eller differansetrykkmanometre i S46XXST-serien.
Les mer

SYSTRONIK CAPBs CO30 CO sensor

EAN 5706445571031

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

2 022,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD H2S

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD-rom, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD H2S

EAN 5706445590544

E-NR 8062671

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

2 305,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD CO

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD-rom, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD CO

EAN 5706445590551

E-NR 8062672

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

2 305,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD O2

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD-rom, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD O2

EAN 5706445590568

E-NR 8062673

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

2 305,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Sotpumpe Med Sotpapir Og Konus
True Spot sotpompe leveres komplett med sotpapir og konus.
Les mer

Sotpumpe Med Sotpapir Og Konus

EAN 5703317473271

E-NR 8022694

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

2 715,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
SYSTRONIK Slangesett til trykktest

SYSTRONIK Lekkasjesett brukes sammen med SYSTRONIKS's differansetrykkmanometre (S46XXST m/ø8mm stuss) eller en av CAPBs prober, for å bestemme trykkfall / lekkasje.

SYSTRONIK Lekkasjesett består av en 2-veisventil, konisk testpropp 1/2" til 3/4", konisk testpropp 3/4" til 5/4", pumpe Ball, 1 m silikonslange ø7 x 3,1 mm blå, T-stykke 8mm, 1m PA-slange med hhv. DN2.7 og DN5-kobling. Alt leveres i en liten aluminiums koffert.
 

Les mer

SYSTRONIK Slangesett til trykktest

EAN 5706445570393

E-NR 8062466

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

2 745,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma TPG250 lekkasjetester
Elma TPG 250 er en robust og driftssikker lekkasjetester med ekstra pumpekapasitet.

Det spesielt dempede kapselmanometer med nulljustering er beskyttet mot støt og slag med gummikappe. Instrumentet har innebygd filter som renser den pumpede luften og er lekkasjesikret med minikuleventil og finjustering av trykk.

Elma TPG-250 er et nyttig instrument ved trykktesting av bl.a. gassinstallasjoner og leveres komplett i slagfast koffert inkl. slanger, fittings og kalibreringsbevis.
Les mer

Elma TPG250 lekkasjetester

EAN 5706445550043

E-NR 8062136

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

2 767,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
DIGITRON DGS 10  gassdetektor

DGS 10 er en gasslekkasjedetektor fra Digitron som detekterer forskjellige gasser. Disse inkluderer damp/gass fra aceton, alkohol, ammoniakk, metan, butan, propan, flybrensel, hydrogensulfat, lakkfortynner, løsningsmidler.

DGS 10 har innstillbar følsomhet, og sensoren er plassert på en fleksibel arm, slik at du kan teste "rundt hjørner". Instrumentet har både en visuell alarm og en kraftig akustisk alarm. Selv i støyfylte miljøer kan du høre alarmsignalene.

Instrumentet har en kraftig gummikappe som gir en ekstra beskyttelse. Instrumentet er ideelt til lekkasjesøking på alminnelige gassinstallasjoner.

DGS 10 leveres komplett med gummikappe med magnet, batterier og brukerveiledning.

 

VIKTIG: Når DGS10 slås på, går sensoren gjennom en oppvarmingsfase på ca. 1 minutt. Denne oppvarmingen skal utføres i frisk luft, som beskrevet i brukerveiledningen. Se "Last ned" lenger nede på siden.

ADVARSEL: DGS 10 KAN IKKE ANVENDES TIL DETEKTERING AV CO (Kullmonoksid).
DGS10 kan heller ikke benyttes som personbeskyttelse.

 

Les mer

DIGITRON DGS 10 gassdetektor

EAN 5706445270248

E-NR 8022455

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

3 177,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma TPG400 lekkasjetester
Elma TPG 400 er en robust og driftssikker lekkasjetester med ekstra pumpekapasitet.

Det spesielt dempede kapselmanometer med nulljustering er beskyttet mot støt og slag med gummikappe. Instrumentet har innebygd filter som renser den pumpede luften og er lekkasjesikret med minikuleventil og finjustering av trykk.

Elma TPG-400 er et nyttig instrument ved trykktesting av bl.a. gass installasjoner og leveres komplett i slagfast koffert inkl. slanger, fittings og kalibreringsbevis.
Les mer

Elma TPG400 lekkasjetester

EAN 5706445550050

E-NR 8062177

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

3 460,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma TPG600 lekkasjetester
Elma TPG 600 er en robust og driftssikker lekkasjetester med ekstra pumpekapasitet.

Det spesielt dempede kapselmanometer med nulljustering er beskyttet mot støt og slag med gummikappe. Instrumentet har innebygd filter som renser den pumpede luften og er lekkasjesikret med minikuleventil og finjustering av trykk.

Elma TPG-600 er et nyttig instrument ved trykktesting av bl.a. gass installasjoner og leveres komplett i slagfast koffert inkl. slanger, fittings og kalibreringsbevis.
Les mer

Elma TPG600 lekkasjetester

EAN 5706445550067

E-NR 8062178

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

3 460,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT H2

Senko SGT H2 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av HYDROGEN. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6 mnd. Dette varsles ikke automatisk.

Med Senko SGT kan det velges mellom 7 forskjellige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdi av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT H2

EAN 5706445679072

E-NR 8023678

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

3 460,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT SO2

 

Senko SGT SO2 er en pålidelig og holdbar singlegasdetektor til detektering af SVOVLDIOXID, leveret i en kompakt og vedligeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6 mnd. Dette varsles ikke automatisk.

Med Senko SGT kan det velges mellom 7 forskjellige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdi av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT SO2

EAN 5706445679089

E-NR 8023679

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

3 460,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman O2 non-recharge

Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan leveres med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.

Les mer

Gasman O2 non-recharge

EAN 5706445590261

E-NR 8023381

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

4 037,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman CO non-recharge
Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Les mer

Gasman CO non-recharge

EAN 5706445590278

E-NR 8023383

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

4 037,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman CO oppladbar
Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. bil lader.
Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer med 1 minutts intervall og mer enn 4800 event logginger og real-time klokke.

Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Les mer

Gasman CO oppladbar

EAN 5706445590285

E-NR 8062097

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

4 037,00 NOK Excl. moms

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman H2S oppladbar
Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Les mer

Gasman H2S oppladbar

EAN 5706445590315

E-NR 8023382

På lager Lav lagerbeholdning Snart på lager

4 037,00 NOK Excl. moms

Les mer