Test av jordfeilbrytere - Slik bør du teste en jordfeilbryter

Test av jordfeilbrytere - Slik bør du teste en jordfeilbryter

Det er en del tvil og snakk om hvordan man skal teste en jordfeilbryter. Det gis ofte forskjellige råd og veiledninger på hvordan dette skal utføres. For å gjøre forvirringen total er det i tillegg helt andre krav til produsentenes test av jordfeilbrytere.

Elma Instruments har utarbeidet en testmetode som tilfredsstiller alle krav og dermed sikrer at installatøren utfører testen korrekt.

Ved å følge nedenstående beskrivelse er man alltid sikker på å utføre testen korrekt og man unngår derfor å kassere jordfeilbrytere som fungerer slik de skal.  
 

 • Vær sikker på hvordan måleinstrumentet virker – les brukerveiledningen.
 • Testknappen på jordfeilbryteren bør først benyttes etter utført måling.
 • Les av den aktuelle merkestrøm IΔn (feilstrøm) på jordfeilbryteren, f.eks. 30mA.

Test alt. 1

 • Still inn instrumentet på AC (hel sinuskurve), 30mA (merkestrømmen) og x1 for måling av utløsertid.
 • Tilkoble instrumentet direkte på jordfeilbryteren eller uttaket ute i installasjonen mellom fase og jord.
 • Trykk på måleinstrumentets testknapp. Måleinstrumentet påtrykker nå i et stepp (impuls) en feilstrøm på 30mA over jordfeilbryteren.
 • Jordfeilbryteren skal nå løse ut og instrumentet viser utkoblingstiden i displayet og godkjenner målingen hvis utkoblingstiden er under 300msek.

Test alt. 2

 • Som en ekstra kontroll kan man velge å utføre en rampe-/trappe test. Velg denne funksjonen på instrumentet. Instrumentet tester nå med en stigende strøm inntil jordfeilbryteren kobler ut. Jordfeilbryteren skal ved AC, normalt koble ut mellom 50 og 100% av merkestrømmen. Det kan på visse installasjoner være uhensiktsmessig at jordfeilbryteren kobler ut for tidlig.

 • Instrumentet skal nå løse ut jordfeilbryteren og viser både utkoblingsstrøm og utkoblingstiden.

Generelt

 • Hvis testene blir godkjent, er jordfeilbryteren i orden.
 • Hvis testene ikke blir godkjent, kan det være for dårlig overgangsresistanse til jord, lav kapasitans i nettet eller at jordfeilbryteren er defekt og må byttes. Vær dog sikker på at instrumentet er tilkoblet på riktig måte og at jordforbindelser er tilkoblet og målt.
 • Hvis jordfeilbryteren ikke kobler ut når testknappen aktiveres, er jordfeilbryteren defekt og skal skiftes.
 • Husk å følge produsentens/leverandørens anbefaling om kontroll og kalibrering av instrumentet.   

Med disse punkter sikrer man at det testes med en metode som ligner den produsentene følger. Dermed unngår man uenighet om når en jordfeilbryter er ok og når den er defekt.

Ved å beskyttelse installasjonen med jordfeilbrytere som har en merkestrøm på 30 mA, betyr dette en maksimal sløyfeimpedans på 1666 ohm. Brukes det i stedet en jordfeilbryter med en maksimal utløserstrøm på f.eks. 300 mA, må sløyfeimpedansen maks være 166,6 ohm. De fleste installasjonstestere og FI/HPFI testere har også en funksjon for måling av sløyfeimpedans og berøringsspenning (kun TN-nett).