Indutrades miljøarbeid

Elma Instruments inngår sammen med over 200 andre selskap i Indutrades konsern. Indutrade har høye standarder for miljølover og retningslinjer, og Elma Instruments følger Indutrades sitt strategiske rammeverk for varig utvikling.

Indutrades miljøarbeid (intro)
Elma Instruments inngår sammen med over 200 andre selskap i Indutrades konsern. Indutrade har høye standarder for miljølover og retningslinjer, og Elma Instruments følger Indutrades sitt strategiske rammeverk for varig utvikling.. Tre hoved mål som Indutrade fokuserer på til år 2030 er:
 
  • Mennesker: 100 % engasjerte medarbeidere​ 
    Fokus på kompetanseutvikling, lederutvikling, helsemessige arbeidsforhold og medarbeideres velvære. Frihet og tillit skaper engasjement som i sin tur bidrar til utvikling og innovasjon.
  • Miljø: CO2-neutral (scope 1 og 2 GHG)​
    Under 2020 begynte arbeidet for beregning av utslipp av drivhusgasser; både direkte utslipp (scope 1) og inndirekte utslipp fra energi forbruk (scope 2), som beregnes gjennom GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol). Målet er å minske utslipp og kompensere for uunngåelig utslipp. 
  • Produkter & kunder​: 100 prosent av Indutrades sitt selskap bidrar til bærekraftig kundeverdier
    Gjennom tilpassede løsninger og høye kvalitets produkter bidras det til en holdbar utvikling på kundenivå. Ved lansering av nye produkter etterstrebes stikkprøver for lavt energiforbruk og redusert karbonavtrykk. 
Les mer om Indutrades miljøarbeider