Ladeinfrastruktur

Skreddersydde måleinstrumenter garanterer en enklere prosess for installasjon og dokumentasjon før igangkjøring. Dette kan øke antall installerte ladestolper og øke bruken av elbiler, samt bidra til miljømålene.

Ladeinfrastruktur (intro)

Å redusere utslippene fra transportsektoren er en viktig del av arbeidet for å redusere global oppvarming og for å nå klimamålene satt av Norge og EU. Overgangen til elbiler er en viktig del av dette arbeidet fordi de i løpet av livssyklusen slipper ut betydelig mindre karbondioksid og skadelige partikler. For å muliggjøre denne overgangen kreves det en velfungerende ladeinfrastruktur som dekker behovene til de som eier elbiler. Elma Instruments har instrumentene som letter ombyggingsarbeidet og fremskynder prosessen for montering av ladestolper. 

Montering av ladestolper

For en privatperson som har eller vurderer å skaffe seg elbil, er tilgang til ladeinfrastrukturen av største betydning. Det betyr tilgang til ladestolper på offentlige steder, arbeidsplasser og hjemme for å sikre tilstrekkelig rekkevidde på et oppladet batteri. Ved montering av ladestolper er det viktig å tilpasse ladestasjonen til formålet, slik at lading skjer med en hastighet som passer for parkeringsplassen. En bil som lader over natten på et ikke-offentlig sted krever for eksempel ikke like hurtig lading som en bil som står parkert noen timer på offentlig sted. Installasjon av ladestolper kan være komplisert og krever derfor spesiell autorisasjon. Elma Instruments tilbyr produkter som kan lette installasjonsprosessen, som multimetre, strømkvalitetsanalysatorer og dokumentasjonssystemer før igangkjøring. En forenklet installasjonsprosess kan føre til at det monteres flere ladestolper, noe som fremmer bruken av elbil og støtter opp om arbeidet mot miljømålene.

Se våre laddstolper testere her