Energioptimalisering

Forbedre energieffektiviteten ved å optimalisere bruken og redusere forbruket. Oppdag energitap og ineffektivitet ved hjelp av energianalyser og termografi.

Energioptimalisering (intro)

Energioptimalisering handler om å effektivisere energibruken og redusere energiforbruket. Energioptimalisering kan oppnås på flere forskjellige måter, med en rekke produkter. Vanligvis innebærer det ulike typer feilsøking og analyser for først å identifisere problemområder, og deretter iverksette effektiviseringstiltak. Elma Instruments tilbyr et bredt utvalg av måleinstrumenter som muliggjør identifisering av energitap og ineffektivitet i systemer, noe som kan føre til betydelige økonomiske og miljømessige besparelser.

Energianalysatorer

Energianalysatorer er en type måleinstrument som måler energiforbruk og hjelper til med å identifisere hvor energien brukes. Ved å bruke energianalysatorer kan bedrifter finne ut hvilke deler av en bygning eller prosess som bruker mest energi og dermed iverksette tiltak for å redusere energiforbruket på disse stedene. Dette kan for eksempel innebære å bytte ut gamle og ineffektive apparater som bruker mye energi eller slå av systemer i stedet for å ha dem i standby-modus. Dette kan komme både lommeboken og miljøet til gode. Ved å gjøre gjentatt logging kan energiforbruket overvåkes over tid. På denne måten kan bedriften enkelt sjekke om iverksatte tiltak har gitt ønskede resultater.

Se våre energianalysatorer her

Termografering

Termografi, også kalt termisk fotografering, er en teknikk som måler forskjeller i temperatur på en overflate eller et objekt. Ved å bruke infrarødt lys kan områder med varmetap eller varmeøkning identifiseres, noe som indikerer ineffektivitet i bygninger eller systemer. Å gjøre tiltak som å bedre isolasjon ved vinduer i bygninger eller tetting og/eller utskifting av deler i elektriske anlegg og industrielle prosesser kan bidra til å redusere energiforbruket, effektivisere produksjonen og minimere avfall. Alle disse tiltakene bidrar til å redusere klimaavtrykket som virksomheten produserer.

Se våra håndholdte varmekameraer her

Andre måleinstrumenter

Elma Instruments tilbyr også andre måleinstrumenter, som luftmengdemålere, CO2-målere og fuktighetsmålere, som kan brukes til å optimalisere inneklimaet og dermed redusere energiforbruket. Ved å måle luftstrømmen kan bedrifter justere ventilasjonssystemet for å maksimere energieffektiviteten uten å måtte gå på bekostningen av de ansattes komfort. CO2-målere og fuktighetsmålere kan brukes for å sikre at luftkvaliteten er god.

Se våra klimainstrument her