Handelsbetingelser ved kjøp på www.elma-instruments.no

Bestilling

På www.elma-instruments.no kan du bestille et stort utvalg av våre test- og måleutstyr. Hvis du har forespørsler til varer som ikke er på siden, er du alltid velkommen til å kontakte oss pr. telefon, fax eller mail.

Alle priser på elma-instruments.no er i norske kroner og vises både med og uten moms. Prisene er dagspriser, og er kun gjeldende innenfor Norges grenser, ekskl. Færøyene og Grønland. Det tas forbehold for: Valutaendringer, force majeure, leveringssvikt, avgiftsendringer, utsolgte varer og trykkfeil. Alle ordrer tillegges forsendelsesomkostninger. Det er ikke inngått en bindende kjøpsavtale med Elma Instruments AS før du har mottatt en ordrebekreftelse fra Elma Instruments AS.

Opplysninger om tekniske data, spesifikasjoner og bilder på hjemmesiden er kun veiledende. Elma Instruments AS bestreber seg på å levere norske/danske brukerveiledninger. Hvis det ikke er nevnt norsk/dansk brukerveiledning under produktet vil brukerveiledning være på engelsk. Tilgengelige brukerveiledning kan ses og lastes ned under de enkelte produkter. Ønsker du hjelp står vi naturligvis til disposisjon. For opplæring og hjelp til bruk av instrumentene kan man ta kontakt med Elma Instruments AS.

 

Leveringstid

De fleste produkter på hjemmesiden finnes normalt på våre lager i Danmark. Produkter merket med grønt er på lager og sendes innenfor 1-3 arbeidsdager. Produkter merket med Oransje er p.t. ikke på lager. Du kan da normalt forvente en leveringstid på 8-14 dager.

 

Betaling

Elma Instruments AS mottar betaling med Dankort, VISA/Dankort, VISA, VISA Electron og MasterCard. Betaling vil først bli trukket på din konto, når varen sendes fra vårt lager. Ved betaling med betalingskort, sendes disse opplysninger direkte kryptert til våre betalingsformidler.

 

Reklamasjonsrett

Som forbruker har man 2 års reklamasjonsrett, omfattende fabrikasjons- og materialfeil, som konstateres ved varens normale anvendelse. Det betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, eller et avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjon. Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget. Ved kommersielle kjøp er reklamasjonsretten et år.

Skade på produktet som skyldes brukerfeil, håndteringsfeil, modifikasjoner eller misbruk fra brukerens side, er ikke dekket av reklamasjonsretten. Herunder også overbelastning og feil spenning. Batterier, sikringer, måleceller og lignende er ikke omfattet av reklamasjonsretten. Elma Instruments AS tester alle instrumenter/utstyr ved å gjenskape den opprinnelige konfigurasjon. Hvis de deretter testes feilfri, vil det belastes et testgebyr.

Elma Instruments AS kan ikke gjøres ansvarlig for tapte data og andre indirekte følgeskader, som varer solgt av Elma Instruments AS måtte ha skapt, med mindre det følger direkte av norsk lovgivning. Ved reklamasjon kan varen innleveres eller sendes til Elma Instruments AS, Garver Ytteborgsvei 83, 0977 Oslo. Varer som returneres ufranko eller pr. etterkrav mottas ikke. For å fremme ekspedisjonen, ber vi deg sende med kopi av faktura og fylle ut en RMA (se under service)

 

Returrett

 

Du har ved forbrukerkjøp 14 dages returrett på varene, regnet fra den dag de mottas. Meddelelsen om retur skal gis pr. mail på firma@elma-instruments.no. I meddelelsen skal du gjøre oss tydelig oppmerksom på, at du ønsker å utnytte din returrett. Vennligst informer i meddelelsen om fakturanummeret.

Hvis du velger å returnere et kjøp, skal du senest 14 dager fra den dato hvor du har informert oss om at du vil utnytte din returrett, returnere varen i samme stand og mengde som du mottok den. Når returnert vare er mottatt og godkjent, refunderes kjøpsprisen til din konto innenfor få dager. Kostnaden for retur må du dekke.  

For en motta hele kjøpesummen tilbake, må du gjøre det samme som du kan i en fysisk butikk. Du må besiktige og foreta en enkel test av produkt, men ikke ta det i bruk. Produktet, og evt. tilbehør må være uskadd, uten tegn til slitasje, ingen riper, rengjort og pen stand. Vær derfor forsiktig når du pakker ut varen, ikke ta av beskyttelsesfolien/ plast etc. og vær forsiktig så du ikke lager riper eller merker. Produktet skal se slik ut som da du mottok den.

Emballasjen utgjør en viktig komponent av produktet. Derfor er den intakte originalemballasjen en vesentlig del av produktverdien. Emballasjen skal alltid sendes med i retur slik at vilkårene for retur er tilfredsstilt. Ved verdiforringelse vil dette beløpet trekkes fra totalbeløpet.

Merk - Angreretten gjelder ikke for kommersielle kjøp.

 

Persondata opplysninger

Når du handler på elmainstruments.no skal du avlevere opplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnumre. Disse opplysninger vil ikke bli overlevert til tredjepart.

I forbindelse med levering av varer kan det være nødvendig å utlevere informasjon til tredjepart, eksempelvis Posten eller anden transportør, og du vil derfor ved bestilling av varer på elma-instruments.no samtykke i at vi kan utlevere opplysninger som er nødvendige for ordrens gjennomførelse og levering.

Ved betaling med betalingskort, sendes disse opplysninger direkte kryptert til våre betalingsformidlere.

Elma Instruments AS har IKKE adgang til dine kontoopplysninger. Vi utleverer kun personlige opplysninger, hvis det kreves av lovgivningen eller hvis det foreligger en rettskjennelse.

 

Særlige bestemmelser for forhandlere

Ved kjøp på www.elma-instruments.no gjelder særlige betingelser for virksomheter. Bemerk bl.a.:

    • Det er ingen returrett for forhandlere hvis ikke dette er beskrevet i en avtale.

    • Det gjelder 1 års reklamasjonsrett fra opprinnelig fakturadato. Ombytning eller reparasjon medfører ikke at det løper en ny 1 års reklamasjonsperiode

    • Elma Instruments AS forbeholder seg eiendomsretten til varer kjøpt på kreditt, inntil den fulle kjøpesum er betalt

 

Salgs- og leveringsbetingelser.

Alle priser på www.elma-instruments.no er eks. fraktkostnader.

 

1. Generelt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for alle ordre og leveranser, medmindre det foreligger anden skriftlig avtale.

 

2. Priser

Alle prisopplysninger og prislister er i norske kroner netto eks. skatter og avgifter, fra Elma Instruments lager, eks. emballasje og leveringsomkostninger. Elma Instruments AS forbeholder seg rett til uten varsel å endre de opplyste prisene og prislister.

 

3. Tilbud og ordrebekreftelser

Alle tilbud er gjeldende i 14 dager fra tilbudsdato, såfremt intet annet er oppført. Kjøpers bestillinger/ordrer er forøvrig først bindende for Elma Instruments AS, når varen er sendt eller når det foreligger en ordrebekreftelse.

 

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 14 dager netto. Ved senere betaling debiteres pt. 1,2% rente pr. påbegynt måned. Kjøper er ikke berettiget til helt eller delvis å tilbakeholde betaling på grunn av eventuelle motkrav.

 

5. Ekspedisjonsgebyr

Ved ordre under NOK 500,- netto kan det tillegges et ekspedisjonsgebyr på NOK 50,-.

 

6. Levering

Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko, med mindre annet er avtalt skriftlig. Opplyste leveringstider f.eks. i tilbud er estimert og å regne fra ordremottakelse. Elma Instruments AS tar forbehold om leveringsvanskeligheter fra våre leverandører og eventuelt strik, lock-out og andre uforutsigbare forhold, som kan forsinke en leveranse. Det faktureres forsendelsesomkostninger på kr. 89,-. Erstatningskrav, som følge av forsinket eller manglende levering, anerkjennes ikke.

 

7. Forbehold/endringer

Elma Instruments AS tar forbehold om feil og mangler i trykte data, beskrivelser, tilbud m.m. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

 

8. Returvarer

Varer tas kun i retur etter forutgående avtale og kun såfremt varene er uskadet og i original emballasje. Eventuell returnering skal skje franko til Elma Instruments AS adresse. Årsak til returnering skal angis og følgeseddel eller fakturanummer skal vedlegges varen. Ved kreditering fratrekkes et beløp på 20% av varens verdi, dog min NOK 50,- og et test- og klargjøringsgebyr. Returnering skal skje franko til Elma Instruments AS adresse. Skaffevarer kan ikke returneres.

 

9. Reklamasjoner/ansvar for mangler

Kjøper skal omgående og senest 8 dager etter mottakelse av varen, gjøre innsigelse imot eventuelle feil eller mangler. Elma Instruments ansvar mot fabrikasjonsfeil er gjeldende i 1 år fra fakturadato. Innenfor denne periode avhjelpes eventuelle mangler ved reparasjon eller ombytte til et tilsvarende instrument etter Elma Instruments valg. Ut over dette påtar Elma Instruments AS seg ikke ytterligere ansvar for mangler, hvorpå kjøper ikke kan heve kjøpet eller kreve forholdsmessig avslag eller erstatning. Eventuell returnering skal skje franko til Elma Instruments AS adresse.

 

10. Produktansvar

Elma Instruments AS er kun ansvarlig for skade som forvoldes av det leverte, hvis det kan bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av Elma Instruments AS. Produktansvaret er gjeldende i et år fra fakturadato og kan ved tingsskade ikke overstige kr. 150.000.

 

11. Ansvarsbegrensning

Uansett hva det foran er anført, og uansett eventuell påvist uaktsomhet, er Elma Instruments AS aldri ansvarlig for driftstap, avansetap, annet enn indirekte tap eller følgeskader av noen art, enten ansvaret måtte støttes på alminnelige erstatningsregler eller på annet grunnlag.

 

12. Eiendomsforbehold

Eiendomsretten til produktet forblir hos Elma Instruments AS, inntil kjøpesummen og evt. andre utestående fordringer er betalt til oss. Tilbud, brukerveiledninger, diagrammer og annet materiale må ikke uten vår skriftlige godkjennelse videresendes til tredje person.

 

 

Denne hjemmeside bruker cookies til trafikkmåling og optimering av innhold
Aksepter