Brand

Pris

Sortering

Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle MET

Elma Beagle MET er en mikroprosessorbasert naturgassdetektor for fast installasjon i private hjem. Detektoren måler konsentrasjonen av metangass i den atmosfæriske luften, og gir en alarm hvis konsentrasjonen overstiger 10% av LEL (LEL = nedre eksplosjonsgrense). Elma Beagle har en reléutgang for på/av-kontroll (både for N.O og N.C), som kan brukes f.eks. i tilfelle en alarm for å avbryte tilførselen av gass.

Naturgass er en brennbar/eksplosiv gass som ved utilsiktet antenning kan forårsake store skader eller til og med, i ytterste konsekvens, død. Lekkasjer kan oppstå på grunn av feil i gassfyrte installasjoner eller rørledninger, der gassen kan trenge inn i hjemmet.

På forsiden av Elma Beagle er det tre lysdioder for statusindikasjon, grønn for "Operation", gul for "Error" og rød for "Alarm". I tillegg er det en testknapp for å utfører en manuell funksjonstest. Til slutt er detektoren utstyrt med et automatisk selvtestprogram, som ved en feil vil slå på den gule dioden på forsiden av instrumentet.

I tilfelle en alarm sendes også et akustisk signal. Alarmen må slås av manuelt selv om gasskonsentrasjonen har falt under grenseverdien.

Elma Beagle MET er godkjent i samsvar med EN 50174-1 (2009) og oppfyller dermed de europeiske sikkerhetskravene for fast elektrisk utstyr, for overvåking av kontinuerlige driftsinstallasjoner som bruker brennbar gass som drivstoff. Andre godkjenninger for Elma Beagle MET: EN 50270 (2006) og EN 60335-1 (2002).

Instrumentet leveres inkl. 230V strømforsyning, og drifts- og installasjonsveiledning.

MERKNAD: Ettersom metan er en lett gass, anbefales det at instrumentet henges opp slik at sensoren sitter i en høyde på 30 cm under taket.

Les mer

Elma Beagle MET

EAN 5706445960033

EL.NR 8024131

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 015,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle LPG

Elma Beagle LPG er en mikroprosessorbasert gassdetektor for fast installasjon i private hjem. Detektoren måler konsentrasjonen av LPG i den atmosfæriske luften, og gir alarm hvis konsentrasjonen overstiger 10% av LEL (LEL = nedre eksplosjonsgrense). Elma Beagle har en reléutgang for av/på-kontroll (både for NO og NC), som i tilfelle en alarm kan brukes f.eks. for å avbryte tilførselen av gass.

LPG (flytende petroleumsgass) er en brennbar/eksplosiv gass som ved utilsiktet antenning kan forårsake store skader eller til og med, i ytterste konsekvens, død. Lekkasjer kan oppstå på grunn av feil i gassfyrte installasjoner eller rørledninger, der gassen kan trenge inn i hjemmet.

På forsiden av Elma Beagle er det tre lysdioder for statusindikasjon, grønn for "Drift", gul for "Feil" og rød for "Alarm". I tillegg er det en testknapp for å utfører en manuell funksjonstest. Til slutt er detektoren utstyrt med et automatisk selvtestprogram, som ved en feil vil slå på den gule dioden på forsiden av instrumentet.

I tilfelle en alarm sendes også et akustisk signal. Alarmen må skrues av manuelt selv om gasskonsentrasjonen har falt under grenseverdien.

Elma Beagle LPG er godkjent i samsvar med EN 50174-1 (2009) og oppfyller dermed de europeiske sikkerhetskravene for fast elektrisk utstyr, for overvåking av kontinuerlige driftsinstallasjoner som bruker brennbar gass som drivstoff. Andre godkjenninger for Elma Beagle LPG: EN 50270 (2006) og EN 60335-1 (2002).

Instrumentet leveres inkludert skruer, gule plugger og en drifts- og installasjonsveiledning.

MERKNAD: Siden LPG er en tung gass, anbefales det at instrumentet henges opp slik at sensoren sitter i en høyde på 30 cm over gulvet.

Les mer

Elma Beagle LPG

EAN 5706445960040

EL.NR 8023610

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 015,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Beagle CO
Elma Beagle CO(kulilte) er en mikroprosessorbaseret CO alarm til installasjon i boliger. Alarmen tilfredsstiller EN50291-1 og alle de sikkerhetskrav som stilles til overvåkning av installasjoner som utilsiktet kan utvikle CO.

CO (kulilte) er en dødbringende, usynlig og luktfri gass, som i mange tilfelle oppstår når gasskilder ikke brenner riktig, eller hvis avtrekket fra disse installasjoner ikke er optimale. Elma Beagle CO måler CO konsentrasjonen som en funksjon av tiden, og starter ved 40 ppm, jf. Europa normen EN 50291. Den gir alarm ved både høye konsentrasjoner, i kort tid, og ved lave konsentrasjoner over lang tid.

Elma Beagle CO har innebygd Reléutgang, som ved alarm kan benyttes til f.eks å avbryte lokalt gassforsyningen til kjelen, eller slå på en mekanisk ventilasjon av rommet som overvåkes.

På fronten av Elma Beagle CO er det tre dioder til statusindikering: grønn for Drift, gul for Feil, rød for Alarm.Ved alarm er det et akustisk signal. Alarmen skal slås av manuelt selv om CO konsentrasjonen er falt til under 30 ppm. Elma Beagle CO har akustisk indikering som varsler utskifting av CO cellen. Instrumentet leveres komplett, for fast tilkobling til 230 V, inkl. brukerveiledning og installasjonveiledning.
Les mer

Elma Beagle CO

EAN 5706445960002

EL.NR 8024132

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 520,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT CO

Senko SGT CO er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen KARBONMONOKSID. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

 

Les mer

Senko SGT CO

EAN 5706445679027

EL.NR 8023665

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 540,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT H2S

Senko SGT H2S er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen HYDROGENSULFID. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT H2S

EAN 5706445679034

EL.NR 8023667

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 540,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT O2

Senko SGT O2 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen OKSYGEN. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT O2

EAN 5706445679041

EL.NR 8023672

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

1 650,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD H2S

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD-rom, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD H2S

EAN 5706445590544

EL.NR 8062671

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

2 545,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD CO

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD-rom, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD CO

EAN 5706445590551

EL.NR 8062672

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

2 545,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon Clip SGD O2

Crowcon Clip SGD er en pålitelig og holdbar gassdetektor i en kompakt og vedlikeholdsfri løsning.

Med Crowcon Clip SGD kan det velges mellom 3 forskjellige celler, og dermed gasser som skal detekteres. Velg mellom celler til detektering av Oxygen(O2), Hydrogensulfid(H2S) eller Karbonmonoxid(CO).

Crowcon Clip SGD har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gassen, resterende levetid på cellen og batteri status. Crowcon Clip SGD har innebygd selvtest funksjon som aktiveres når instrumentet slås på, alt. hver 20. time eller når brukeren måtte ønske det. Crowcon Clip SGD er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.


Crowcon Clip SGD leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning, 1 stk. flow cap og et kalibreringssertifikat.

Les mer

Crowcon Clip SGD O2

EAN 5706445590568

EL.NR 8062673

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

2 545,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT H2

Senko SGT H2 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen HYDROGEN. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT H2

EAN 5706445679072

EL.NR 8023678

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 415,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT SO2

Senko SGT SO2 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av SVOVLDIOXID. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT SO2

EAN 5706445679089

EL.NR 8023679

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

3 415,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko SGT NH3

Senko SGT NH3 er en pålitelig og solid singlegassdetektor for detektering av den giftige gassen AMMONIAK. Instrumentet leveres i en kompakt og vedlikeholdelsesfri løsning.

NB!!! Vi anbefaler at kalibrering utføres hver 6. måned. Dette varsles ikke automatisk.

Senko SGT kan konfigureres med en av 7 tilgjengelige måleceller.

Senko SGT har et tydelig display som viser den aktuelle verdien av den målte gass, resterende levetid på cellen, og batteri status. Senko SGT har innebygd selvtestfunksjon som aktiveres når instrumentet slås på, eller hver 20. time, eller når brukeren måtte ønske det. Senko SGT er designet for å motstå de hardeste industrielle miljøer.

Senko SGT leveres klar til bruk inkl. brukerveiledning på CD, kalibreringsadapter, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko SGT NH3

EAN 5706445679058

EL.NR 8023673

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

4 240,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman O2 non-recharge

Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan leveres med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.

Les mer

Gasman O2 non-recharge

EAN 5706445590261

EL.NR 8023381

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

4 450,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman CO non-recharge
Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Les mer

Gasman CO non-recharge

EAN 5706445590278

EL.NR 8023383

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

4 450,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman CO oppladbar
Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. bil lader.
Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer med 1 minutts intervall og mer enn 4800 event logginger og real-time klokke.

Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Les mer

Gasman CO oppladbar

EAN 5706445590285

EL.NR 8062097

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

4 450,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman H2S oppladbar
Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Les mer

Gasman H2S oppladbar

EAN 5706445590315

EL.NR 8023382

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

4 450,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman O2 oppladbar

Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter. 

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.


Gasman kan leveres med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.

Strømforsyning/Lader ligger som opsjon under "tilbehør" lengere nede på siden.

Les mer

Gasman O2 oppladbar

EAN 5706445590520

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

4 845,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman C5H12 Pentane oppladbar

Crowcon Gasman C5H12 er en singelgassdetektor, med en LEL-måleselle til deteksjon av brennbare gassarter.

Målesellen er kalibrert til Pentan(C5H12), men har kryssfølsomhet overfor andre hydrokarboner (CxHy) og brennbare gasser, men med et visst avvik, hvorfor man ikke kan stole på tallverdien vist i displayet, ved deteksjon av andre brennbare gasser enn Pentan. Målesellen er også uten filter, og dermed tillater passasje av større og mere komplekse hydrokarbonforbindelser, slik som f.eks. damp fra Bensin.

Siden målesellens følsomhet er den samme for Pentan, som for Bensin, anbefaler vi også denne detektoren for å beskytte mot bensindamp.

Crowcon Gasman generelt:

Crowcon Gasman® er en praktisk singelgassdetektor, som benyttes til personbeskyttelse, hvor dette kan gjøres ved deteksjon av bare en gass type. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med arbeid i lukkede rom, rom hvor det oppbevares/distribueres gass, ingeniør ganger etc. Altså hvor det er fare for enten eksplosjon, forgiftning eller oksygen fortrengning.

Ved bestilling av Crowcon Gasman velges det 1 av 20 forskjellige måleseller, avhengig av gass typen man ønsker å beskytte seg mot.


Størrelsen gjør det enkelt å ha instrumentet hengende på beltet eller på kanten av brystlommen. Detektoren betjenes via en knapp. Displayet viser gjeldende konsentrasjon av den aktuelle gass typen, og med funksjonsknappen kan man velge å få vist toppverdier, events, kalibreringsvarsler og selle- og batteri status.


I Crowcon Gasman® er det mulighet for å sette to alarmgrenser. Ved deteksjon av giftige gass typer, er det også en tidsvektet alarmgrense (TWA). Alarm gir både et akustisk, visuelt og vibrasjonssignal.
Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer m. 1 minutts intervall og mer enn 4800 event logginger, som alle stemples med tid og dato.


Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr for administrasjon av detektoren, deriblant overføre loggede data og events til PC, nullstilling av detektoren eller konfigurering som f.eks. endring av alarmgrenser. Det finnes også utstyr til bump-test av instrumentet, som anbefales før daglig bruk (se "tilbehør" lenger nede på siden)

Crowcon Gasman® C5H12 (Pentan) leveres inkl. flow cap, oppladbart batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 2G Ex ia IIC T4 (-20°C≤Ta≤65°C.)

Strømforsyning bør kjøpes som tilbehør. Se fane "tilbehør".

Les mer

Gasman C5H12 Pentane oppladbar

EAN 5706445590575

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

5 325,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon T4, O2 + CH4
Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigassdetektor fra Crowcon. Detektoren kan konfigureres slik at den kan detektere fra 2 til 4 gasser. Disse gassene kan bestå av oksygen (O2), karbonmonoksid (CO), hydrogensulfid (H2S) og brennbare gasser.

Crowcon T4 tilbyr flere sikkerhetsfunksjoner som bl.a. + ve Safety ™, grønn/rød fargediode som enkelt bekrefter funksjonell status uten å måtte lese direkte på displayet. I tillegg har detektoren sikkerhetsfunksjoner som, "TWA CV" (Time Weighted Average - Summary), som sikrer at TWA loggen ikke tilbakestilles i f.eks. lunsjpause, eller i andre tilfeller der detektoren er slått av, med påfølgende risiko for å utsette brukeren for å overeksponering av gifte gasser. I tillegg har Crowcon T4 integrert datalogger, med en kapasitet på 45 000 logginger. Ved hjelp av gratis programvare, og en USB-kommunikasjonsmodul (tilleggsutstyr) er det mulig å lese ut dataloggen, og dermed se hvor stor gasskonsentrasjon på de enkelte celler har målt i den loggede perioden.

Crowcon har til T4 også utviklet en ny beskyttelsesplate, som enkelt klikkes på detektorens forside, slik at cellene får en ekstra beskyttelse hvis apparatet skal brukes i de mest utsatte områder. T4 er også godkjent for bruk i sone 0, som er den mest krevende sonen ATEX.
Crowcon T4 er nå forsterket, og kan nå tåle et fall fra en høyde på 4 m, direkte på et fast underlag. Batteriet er har en standby levetid på 24 timer mellom hver lading. Betjeningen av Crowcon T4 gjøres enkelt og intuitivt via instrumentet ene knapp, som enkelt kan betjenes med hansker.
Crowcon T4 er designet for bruk i tøffe miljøer.

Godkjenning: Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C

Crowcon T4 er utstyrt med. Bump/kalibreringsplate.

Batterilader selges separat. Se kategorien "tilbehør".
Les mer

Crowcon T4, O2 + CH4

EAN 5706445590636

EL.NR 8062473

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

5 340,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Senko MGT CH4-H2S-CO-O2

Senko MGT er en bærbar multigassdetektor for bruk i forbindelse med personbeskyttelse. Detektoren er konfigurert med 3 måleceller som benyttes til detektering av følgende 4 gasser: Oksygen(O2), Karbonmonoksid(CO), Hydrogensulfid(H2S) og brennbare gasser. Cellen til detektering av brennbare gasser er kalibrert til Metan, men detekterer også øvrige hydrokarboner(CxHy).

Senko MGT vil alarmere brukeren med Akustisk alarm, blinking, og vibrering, såfremt den konfigurerte alarmgrensen(ene) overskrides, for en eller flere av de aktuelle gasser. For de to giftige gasser er det også en korttids, og en langtidsalarmgrense, de såkalte STEL og TWA, som hvis de overskrides vil bringe detektoren i alarmstatus. Senko MGT har minne, slik at detektoren automatisk lagrer informasjonen om de siste 30 bump tests, events eller kalibreringer.

Som tilgjengelig tilbehør til Senko MGT kan man bl.a. få en IR-link som kan benyttes til konfigurasjon av MGT, endring av alarmgrenser, kalibreringsinfo, språk m.m.

Instrumentet er godkjent ifølge ATEX: Ex ia IIC T4 Ga.

Senko MGT leveres inkl. kalibreringsadapter, batterilader, og kalibreringssertifikat.

Les mer

Senko MGT CH4-H2S-CO-O2

EAN 5706445679003

EL.NR 8023660

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

5 390,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon T4, O2 + CH4 + CO
Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigassdetektor fra Crowcon. Detektoren kan konfigureres slik at den kan detektere fra 2 til 4 gasser. Disse gassene kan bestå av oksygen (O2), karbonmonoksid (CO), hydrogensulfid (H2S) og brennbare gasser.

Crowcon T4 tilbyr flere sikkerhetsfunksjoner som bl.a. + ve Safety ™, grønn/rød fargediode som enkelt bekrefter funksjonell status uten å måtte lese direkte på displayet. I tillegg har detektoren sikkerhetsfunksjoner som, "TWA CV" (Time Weighted Average - Summary), som sikrer at TWA loggen ikke tilbakestilles i f.eks. lunsjpause, eller i andre tilfeller der detektoren er slått av, med påfølgende risiko for å utsette brukeren for å overeksponering av gifte gasser. I tillegg har Crowcon T4 integrert datalogger, med en kapasitet på 45 000 logginger. Ved hjelp av gratis programvare, og en USB-kommunikasjonsmodul (tilleggsutstyr) er det mulig å lese ut dataloggen, og dermed se hvor stor gasskonsentrasjon på de enkelte celler har målt i den loggede perioden.

Crowcon har til T4 også utviklet en ny beskyttelsesplate, som enkelt klikkes på detektorens forside, slik at cellene får en ekstra beskyttelse hvis apparatet skal brukes i de mest utsatte områder. T4 er også godkjent for bruk i sone 0, som er den mest krevende sonen ATEX.
Crowcon T4 er nå forsterket, og kan nå tåle et fall fra en høyde på 4 m, direkte på et fast underlag. Batteriet er har en standby levetid på 24 timer mellom hver lading. Betjeningen av Crowcon T4 gjøres enkelt og intuitivt via instrumentet ene knapp, som enkelt kan betjenes med hansker.
Crowcon T4 er designet for bruk i tøffe miljøer.

Godkjenning: Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C

Crowcon T4 er utstyrt med. Bump/kalibreringsplate.

Batterilader selges separat. Se kategorien "tilbehør".
Les mer

Crowcon T4, O2 + CH4 + CO

EAN 5706445590643

EL.NR 8062474

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

6 355,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Gasman SO2 Svoveldioksid oppladbar
Crowcon Gasman® er en gassdetektor som kan benyttes til detektering av en lang rekke forskjellige brennbare eller giftige gasser. Du har mulighet til å velge mellom 17 forskjellig måleceller ved bestilling, noen av disse cellene kan kalibreres slik at de detekterer forskjellige gassarter.

Crowcon Gasman er en liten og hendig gassdetektor som enkelt festes i beltet eller plasseres i brystlommen. Betjeningen av detektoren skjer via én knapp og i displayet vises det aktuelle gassnivået. Med funksjonstasten kan du velge å få frem topp verdier, hendelsesforløp, kalibreringsvarsler og celle og batteristatus. Det er også mulighet for å legge inn to alarmgenser, og for giftige gasser er det også mulig å legge inn en tidsbegrenset alarmgrense. Instrumentet gir ved alarm et akustisk, visuelt og et vibrasjonssignal. Dataloggeren har en kapasitet på 900 timer ved 1 minutt loggeinterval og mer en 4800 datalogginger med sanntids klokke. Crowcon Gasman® kan lades via f.eks. billader.

Gasman kan fås med måleceller for O2, CO, H2S, Lel, SO2,AM, CL2, FL, NO2, HF, O3, HCL, HCN og NH3. Crowcon Gasman3® har utskiftbare celler. Når en celle er utbrent sendes detektoren til Elma Instruments for utskiftning av celle og kalibrering.

Til Crowcon Gasman® kan det leveres ekstrautstyr til administrasjon av detektorer. Du kan skrive ut statusrapporter, foreta kalibrering, endre alarmgrenser og nullstilling av detektoren. Kan leveres med eller uten oppladbart batteri. Crowcon Gasman® leveres med batteri og brukerveiledning, og er godkjent ihht. ATEX II 1G/2G EEx ia IIC T4.
Les mer

Gasman SO2 Svoveldioksid oppladbar

EAN 5706445590216

EL.NR 8023037

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

6 740,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Crowcon T4, O2 + CH4 + CO + H2S
Crowcon T4 er den nyeste bærbare multigassdetektor fra Crowcon. Detektoren kan konfigureres slik at den kan detektere fra 2 til 4 gasser. Disse gassene kan bestå av oksygen (O2), karbonmonoksid (CO), hydrogensulfid (H2S) og brennbare gasser.

Crowcon T4 tilbyr flere sikkerhetsfunksjoner som bl.a. + ve Safety ™, grønn/rød fargediode som enkelt bekrefter funksjonell status uten å måtte lese direkte på displayet. I tillegg har detektoren sikkerhetsfunksjoner som, "TWA CV" (Time Weighted Average - Summary), som sikrer at TWA loggen ikke tilbakestilles i f.eks. lunsjpause, eller i andre tilfeller der detektoren er slått av, med påfølgende risiko for å utsette brukeren for å overeksponering av gifte gasser. I tillegg har Crowcon T4 integrert datalogger, med en kapasitet på 45 000 logginger. Ved hjelp av gratis programvare, og en USB-kommunikasjonsmodul (tilleggsutstyr) er det mulig å lese ut dataloggen, og dermed se hvor stor gasskonsentrasjon på de enkelte celler har målt i den loggede perioden.

Crowcon har til T4 også utviklet en ny beskyttelsesplate, som enkelt klikkes på detektorens forside, slik at cellene får en ekstra beskyttelse hvis apparatet skal brukes i de mest utsatte områder. T4 er også godkjent for bruk i sone 0, som er den mest krevende sonen ATEX.
Crowcon T4 er nå forsterket, og kan nå tåle et fall fra en høyde på 4 m, direkte på et fast underlag. Batteriet er har en standby levetid på 24 timer mellom hver lading. Betjeningen av Crowcon T4 gjøres enkelt og intuitivt via instrumentet ene knapp, som enkelt kan betjenes med hansker.
Crowcon T4 er designet for bruk i tøffe miljøer.

Godkjenning: Ex II 2 G Ex d ia IIC T4 Gb Tamb -20°C to +55°C

Crowcon T4 er utstyrt med. Bump/kalibreringsplate.

Batterilader selges separat. Se kategorien "tilbehør".
Les mer

Crowcon T4, O2 + CH4 + CO + H2S

EAN 5706445590650

EL.NR 8062475

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

7 245,00 NOK Ekskl. mva

Les mer
Opprett ny liste
Lagre
Elma Fieldsense 2.0 RF personbeskyttelse

Elma Fieldsense 2.0 er en helt ny måte å tenke personbeskyttelse ved arbeid på alle anlegg med sendeeffekt, f.eks. mobilmaster. Hvor andre detektorer krever at teknikeren forholder seg til et tall, er Fieldsense 2.0 beregnet som ekte personbeskyttelse. Med 2-200% visuell indikering og tydelig akustisk alarm når strålingsnivået overskrider 50%. Instrumentet har et design og tankesett som du kjenner fra f.eks. oksygenmålere og andre gassdetektorer for personlig beskyttelse.

Elma Fieldsense 2.0 dekker alle typiske frekvenser fra f.eks. TV, FM og mobilfrekvenser fra 50MHz til 6GHz. Isotropisk antenne sikrer deg mot "dødvinkler. Da det er forskjell på faren på forskjellige frekvenser, måler Fieldsense 2.0 i tillegg frekvens vektet, hvilket sikrer korrekt alarm på alle signaltyper og frekvenser. Festemuligheter til f.eks. klatresele, akustisk fallalarm, robust og vanntett IP64 kabinett, gjør instrumentet svært egnet.

Instrumentet tilfredsstiller bl.a. 2013/35/EU guideline for elektromagnetisk arbeidsmiljø.

Elma Fieldsense 2.0 leveres klar til bruk inkl. batterier, veske med håndledsreim og festebeslag.
 

Les mer

Elma Fieldsense 2.0 RF personbeskyttelse

EAN 5706445111558

EL.NR 8023546

På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager

7 865,00 NOK Ekskl. mva

Les mer

Her finner du et stort utvalg av instrumenter for overvåkning, søking og delektering av forskjellige gasser. Instrumentene er både for personbeskyttelse og for sikring mot gift og eksplosjonsfare. 

Du finner karbonmonoksid alarmer, naturgass alarmer og gassalarmer for både stasjonært bruk og for håndholdt personbeskyttelse. De små transportable gassdetektorer med gass og oksygen måling er egnet ved arbeid i kloakker, brønner og lukkede beholdere. Du kan velge multigassdetektorer med flere celler som f.eks. kan måle metan, klor, hydrogensulfid, karbonmonoksid, oksygen mm. 

Det er også her du finner detektorer for lekkasjesøking på gassinstallasjoner og kjølemiddeldetektorer for søking av utettheter på varmepumper, aircondition- og kjøleanlegg.