Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Dette kurset innbefatter kunnskap og forståelse for bruk av termografikamera, og er forberedende for Elektrotermografør sertifiseringseksamen iht NEK 405-1. Du vil få inngående kunnskaper om terminologi, begreper og bruk av selve kameraet. Å kunne forstå og håndtere et termografikamera på riktig måte, og bruke det riktig i elektro- og bygg-termografi. Og ikke minst kjenne til risiko og fallgruver. Tolke og forstå bilder (resultatet), utarbeide en forståelig rapport og presentere måleresultatene på en korrekt måte.

*Gjelder kun ved kjøp av NEK 405-1 Elektrotermografikurs og termografikamera FLIR T5xx samtidig eller etter kurset (halv pris på kurs ved kjøp av FLIR E76 kamera). Kursavgiften vil bli trukket fra prisen på kameraet

Sertifiseringseksamen etter endt kurs:
For eksamen, ta kontakt med Nemko Personellsertifisering  eller DNV GL.

Note: For sertifiseringseksamen som bør gjennomføres innen kort tid etter kurset må deltagere før kurset, avtale med NEMKO eller DNV for å ta en eksamen via Skype for Business eller Teams. En slik eksamen vil da foregå i kontrollerte former hvor sertifiseringsorganet er i dialog med kandidaten i et to-veis Skype/Team møte, hvor kandidaten deler skjerm og benytter videokamera. De håndterer da en-og-en kandidat slik og kan dermed bistå med praktisk innlogging og samtidig overvåke at kandidaten følger de krav som stilles til de ulike ordningene.

Eksamensavgift kommer i tillegg til kursavgift.
Webinar: NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)
Dato: 03. - 05. september 2024
Tid: Dag 1: 09:00-17:00, Dag 2: 08:00-17:00, Dag 3: 08:00-12:30
Sted: Online
Pris: 9.450,- (gratis*)

Når du velger et kurs fra Elma Instruments er du sikret profesjonelle undervisere og spennende innhold.

 

Joacim Rylander – Teknisk Sjef Elma Instruments

Registrering

Påmelding vil skje etter ”først-til-mølla” prinsippet. Bekreftelse og nærmere informasjon, blir sendt etter påmelding.


08. - 09. august 2024

NEK 405-2-3:2023 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig

Nå holder Elma kurs i den nye standarden som heter 405-2-3:2023 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig.


12. august 2024

NEK 405-2 El-kontroll Bolig

Vi holder eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig i henhold til NEK 405-2.


13. - 14. august 2024

NEK 405-3 El-kontroll Næring

Vi holder eksamensforberedende kurs for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3.


15. - 16. august 2024

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk

Vi holder eksamensforberedende dagskurs i 405-3 Tillegg B Landbruk.


29. august 2024

– NYHET! NEK 405 Praktisk kurs om avvikshåndtering og vurdering av TG-grad

Kurs går igjennom fra start til slutt praktisk rettet hvordan man hjemler avvik og hva er et avvik og hvilken TG grad skal vurderes som rette graden.


03. - 05. september 2024

NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Sertifiseringskurs i termografi, hvor deltageren lærer seg alle begrep, teori og praktisk termografering.