Webinar: NEK 405-2 El-kontroll Bolig

Eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig i henhold til NEK 405-2. Over 40 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes elektriske feil og bruken av elektrisk utstyr. Boligeiere anbefales å benytte sertifiserte fagpersoner til å utføre brannforebyggende kontroll av bo-enheten, for å oppdage og utbedre eventuelle feil. Noen forsikringsselskaper kan også gi ekstra rabatt ved utført.

Mere informasjon finner du ved å åpne PDF dokumentet under:

Sertifiseringseksamen etter endt kurs:
For eksamen, ta kontakt med Nemko Personellsertifisering  eller DNV GL.

Note: For sertifiseringseksamen som bør gjennomføres innen kort tid etter kurset må deltagere før kurset, avtale med NEMKO eller DNV for å ta en eksamen via Skype for Business eller Teams. En slik eksamen vil da foregå i kontrollerte former hvor sertifiseringsorganet er i dialog med kandidaten i et to-veis Skype/Team møte, hvor kandidaten deler skjerm og benytter videokamera. De håndterer da en-og-en kandidat slik og kan dermed bistå med praktisk innlogging og samtidig overvåke at kandidaten følger de krav som stilles til de ulike ordningene.

Eksamensavgift kommer i tillegg til kursavgift.
Webinar: NEK 405-2 El-kontroll Bolig
Dato: 12. august 2024
Tid: 09:00-15:00
Sted: Online
Pris: 3.900,-

Når du velger et kurs fra Elma Instruments er du sikret profesjonelle undervisere og spennende innhold.

 

Joacim Rylander – Teknisk Sjef Elma Instruments

Registrering

Påmelding vil skje etter ”først-til-mølla” prinsippet. Bekreftelse og nærmere informasjon, blir sendt etter påmelding.


08. - 09. august 2024

NEK 405-2-3:2023 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig

Nå holder Elma kurs i den nye standarden som heter 405-2-3:2023 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig.


12. august 2024

NEK 405-2 El-kontroll Bolig

Vi holder eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig i henhold til NEK 405-2.


13. - 14. august 2024

NEK 405-3 El-kontroll Næring

Vi holder eksamensforberedende kurs for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3.


15. - 16. august 2024

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk

Vi holder eksamensforberedende dagskurs i 405-3 Tillegg B Landbruk.


29. august 2024

– NYHET! NEK 405 Praktisk kurs om avvikshåndtering og vurdering av TG-grad

Kurs går igjennom fra start til slutt praktisk rettet hvordan man hjemler avvik og hva er et avvik og hvilken TG grad skal vurderes som rette graden.


03. - 05. september 2024

NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Sertifiseringskurs i termografi, hvor deltageren lærer seg alle begrep, teori og praktisk termografering.