Webinar: NEK 405 Praktisk kurs om avvikshåndtering og vurdering av TG-grad

Kurs går igjennom fra start til slutt praktisk rettet hvordan man hjemler avvik og hva er et avvik og hvilken TG grad skal vurderes som rette graden. Kurset ser generelt på regelverket siden 1963 Rødboka til regelverket i dag med FEL og NEK 400. Det er mange forskjellige avvik og graden av farlighet på avvik. Kurset er egentlig viktig for alle som ønsker en fordypning og som ønsker å lære seg regelverk og hjemmel for avvik. Samtidig så er kurs praktisk rettet, slik at man også skal få en forståelse av hvordan man forklarer for en kunde/eier at avviket enten er viktig å rette med engang, snarlig innen en måned eller om det kun er ren sikkerhets anbefaling.
Webinar: NEK 405 Praktisk kurs om avvikshåndtering og vurdering av TG-grad
Dato: 29. august 2024
Tid: 8:30-15:00
Sted: Online
Pris: 3.500,-

Når du velger et kurs fra Elma Instruments er du sikret profesjonelle undervisere og spennende innhold.

 

Joacim Rylander – Teknisk Sjef Elma Instruments

Registrering

Påmelding vil skje etter ”først-til-mølla” prinsippet. Bekreftelse og nærmere informasjon, blir sendt etter påmelding.


08. - 09. august 2024

NEK 405-2-3:2023 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig

Nå holder Elma kurs i den nye standarden som heter 405-2-3:2023 Teknisk tilstandsvurdering av elektriske anlegg i bolig.


12. august 2024

NEK 405-2 El-kontroll Bolig

Vi holder eksamensforberedende dagskurs for deg som ønsker å ta el-kontroll bolig i henhold til NEK 405-2.


13. - 14. august 2024

NEK 405-3 El-kontroll Næring

Vi holder eksamensforberedende kurs for deg som ønsker å ta el-kontroll næring i henhold til NEK 405-3.


15. - 16. august 2024

NEK 405-3 Tillegg B, El-kontroll landbruk

Vi holder eksamensforberedende dagskurs i 405-3 Tillegg B Landbruk.


29. august 2024

– NYHET! NEK 405 Praktisk kurs om avvikshåndtering og vurdering av TG-grad

Kurs går igjennom fra start til slutt praktisk rettet hvordan man hjemler avvik og hva er et avvik og hvilken TG grad skal vurderes som rette graden.


03. - 05. september 2024

NEK 405-1 Elektrotermografi (Level I)

Sertifiseringskurs i termografi, hvor deltageren lærer seg alle begrep, teori og praktisk termografering.