Elma Instruments informerer om temperatur screening

Elma Instruments informerer om temperatur screening

I forbindelse med situasjonen COVID-19 / Corona virus, er behovet for screening av temperaturer høyere enn noen gang før. Forhøyet temperatur hos personer kan indikere en febertilstand som man ønsker å identifisere/visualisere.

Enten du vil ha en rask temperaturavlesning, en semi- eller helautomatisk identifikasjon, kan Elma Instruments levere disse løsninger. For semi-og helautomatiske løsninger brukes en kameraalgoritme som beregner en gjennomsnittlig "baseline" temperatur.

Ut i fra denne grunnlinjetemperaturen, velges et offset - summen av baseline + offset er alarmtemperaturen det søkes etter. Når kameraet "ser" en person som avgir denne temperaturen advarer den med både en akustisk og visuell alarm.

Kontakt Elma Instruments på tlf. 22 10 42 70, hvis du ønsker å vite mer om Temperatur Screening og la oss hjelpe deg med å løse eventuelle behov...

Har du allerede et termografikamera, kan du finne en guide her som beskriver hvordan du setter opp temperatur screening av personer...