Focus Edition - Januar 2019

Instrument News – Focus Edition

Spennende med spenningskvalitet!

Spenningskvalitet og strømkvalitet blir mer og mer relevante å måle. Enten det er enkle energimålinger for optimalisering, måling av spenningskvalitet utfordret av elektroniske belastninger eller måling av belastningskvalitet i forbindelse med feilsøking, krever det riktige verktøyet for å finne det du leter etter.

I de siste årene har vi sett et akselerert skifte fra ohmsk belastning, f.eks. tradisjonell lyspære, til elektronisk belastning, f.eks. LED belysning. Også på forsyningssiden ser vi et skifte fra få sentralt beliggende forsyningskilder, som med generatorer ga en ren sinusformet forsyning, til desentraliserte elektroniske forsyninger av blandet kvalitet, f.eks. omformere i solcelleanlegg. Alt bidrar til å utfordre spenningskvaliteten som vi kjenner den. Samtidig med at forsyningsspenningen blir utfordret, blir flere og flere av våre bruksgjenstander elektroniske, og dermed også følsomme for spenningskvaliteten. Lyspæren og de elektriske panelovner var i utgangspunktet likegyldige for spenningskvaliteten, men de er nå ofte erstattet med LED belysning og varmepumper, som begge har følsom elektronikk avhengig av høy spenningskvalitet. Selv om spenningskvaliteten ved leveringspunktet er ok, kan selv mindre belastninger redusere kvaliteten lokalt hos forbrukeren.

I denne Focus Edition prøver vi med en enkel ”funksjonstrapp”, fra enkel til avansert, å visualisere hva du skal kreve av ditt instrument, fra enkel belastningsmåling til avansert energianalyse.

I anledning av julen har vi i tillegg valgt et enkelt fokus instrument pr. emne, til en ekstra god pris, eller med en gratis julegave.

Belastningsmåling

Energi- og belastningsmåling er det helt riktige verktøy til energioptimering, dokumentasjon av forbruk eller bare til en rask kontroll om sikringene tåler belastningen før det kobles til en ny seksjon. Fra de helt enkle effekttenger, som kun måler en enkelt fase og evt. beregner 3 faser, til 3 fasede loggere som måler strøm, spenning, effektfaktor og effekter. Skal det utføres en øyeblikks måling, eller logging over tid. La f.eks. instrumentet logge over en normal forbruksuke og bruk den medfølgende programvaren til å dokumentere energiforbruket.

I denne Focus Edition vil vi spesielt fremheve HT PQA 820 med fleksible strømtenger, som måler fra 1A til 1000A til en meget god julepris.

HT PQA 820  1

HT PQA 820 – IP65 nettanalyse på Android og iOS med 4 strømtenger

HT PQA 820 gir helt nye muligheter for å overvåke spenning og utføre profesjonell nettanalyse. Som noe helt unikt, kan analysatoren programmeres og avleses via Wi-Fi på tablet eller Smartphone.

HT PQA 820 er en nettanalysator, som kan brukes til lovgivningsmessige oppgaver, for generell logging av forbruk – og til feilsøking i forbindelse med motorer og lignende. Denne modellen gjør det mulig å logge 383 parameter samtidig, i meget lang tid. Logningsintervallene kan settes fra 5 sekunder og helt opp til én gang i timen. Instrumentet kan måle og lagre RMS verdier for både AC/DC spenning og strøm, kW, kVAr, kVA, Power factor – og måler selvfølgelig med 4 strømtenger, inkl. null-lederen.

HT PQA 820 kan hente spenning direkte fra målepunktet og har innebygd Li-ION batteripakke. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 300V og leveres komplett i koffert med oppladbare batterier, veske, 4 stk. strømtenger 1-100-1000A AC, kabler, magneter og krokodilleklemmer for spenningsmåling, programvare, USB kabel, kalibreringssertifikat og brukerveiledning.

EL.NR.: 80 628 21

 

Enkel feilsøking og analyse

Instrumentene kan selvfølgelig også logge belastning og effekt. I tillegg har de en rekke tilleggsfunksjoner, som f.eks. overharmonisk analyse THD og enkeltharmonisk for både strøm og spenning. Perfekt verktøy for å konstatere, dokumentere og søke etter støykildene i nettet. Overharmoniske spenninger kan føre til økt energiforbruk, flimmer i belysningen osv.

En ting er f.eks. å konstatere at spenningen ikke har tilfredsstillende kvalitet, men det krever også måling av belastningen (strømmen) for å måle seg frem til feilkilden. Derfor kan en spenningskvalitetsmåling sjeldent utføres alene.

Enkel feilsøking og analyse 2

I denne Focus Edition vil vi spesielt fremheve PEL 103 fra Chauvin Arnoux, med harmonisk analyse og ekstremt tynne strømtenger som kommer til overalt og måler fra 0,2A til 10kA på samme strømtang. Kjøp nå og motta kampanjesett inkl. flott Lenovo Android nettbrett.

PEL 103 applications
CA PEL 103 1

CA PEL 103 effekt- og energilogger med Ethernet, Bluetooth, USB kommunikasjon

Kjøp nå og motta kampanjesett inkl. flott Lenovo Android nettbrett. CA PEL 103 er en 3-fase effekt- og energilogger med display, som er utviklet til oppgaver, som krever hurtige og presise måleresultater. CA PEL 103 kan enkelt monteres i el-tavler direkte på en metall dør. CA PEL 103 er liten i størrelse, og kan enkelt få plass i et sikringsskap. CA PEL 103 kan programeres via det medfølgende PEL Transfer programvare.

CA PEL 103 lagrer de målte verdier direkte på det medfølgende 2GB SD kort. Man kan også kommunisere via USB kabel, Bluetooth eller Ethernet. Via Ethernet kan CA PEL 103 også fjernovervåkes. CA PEL 103 har stort bakrunnsbelyst Triple digitalt display, som tydelig viser alle verdier.

CA PEL 103 måler Sann RMS: frekvens, strøm, spenning, VA, W, VAR, VAh, Wh, Cosφ, Tanφ, effektfaktor (PF), Crest faktor og harmoniske opp til 50. på 50/60 og 400Hz installasjoner fra enten forsyningssiden eller forbrukssiden.

CA PEL 103 tilfredsstiller KAT III 600V og leveres komplett i veske med 4 måleledninger, krokodilleklemme, 3 x MA193 strømtenger (100mA til 10.000A), SD kort 2GB, SD USB adapter, USB kabel, forsyningskabel, Multifix magnet, brukerveiledning og programvare.

EL.NR.: 80 626 61

 

Avansert energianalyse

Elektronikken brenner av, LED lyskildene som skulle holde i mange år brenner ut, produksjonsutstyret restarter ofte, uten noen synlig grunn. Ekstremt korte hendelser av få millisekunders varighet kan oppstå som følge av hendelser i nettet som vi ikke er herre over, eller som følge av defekt materiell i egen installasjon. Dette kan føre til forbigående overspenningsspenninger/transienter eller kraftige spenningsfall som påvirker vår elektronikk. Skulle du ha behov for å logge det meste, velg et instrument med høy båndbredde, slik at du får med deg de minste detaljene.

Ekte energianalysatorer utmerker seg ikke kun ved å logge hendelser av ekstremt kort varighet. En av styrkene er også kun å logge de relevante hendelser. Mindre avanserte instrumenter logger ukritisk f.eks. pr. minutt, pr. sekund eller hva som er valgt. Det gir spesielt ved logging over uker eller måneder, ekstremt store mengder irrelevant data. Det er kun den enkelte hendelsen som er interessant for å lokaliserer hvor problemet er. Grenseverdier kan legges inn, slik at relevante data kommer tydelig frem, uten å ”drukne i mengden”.

Avansert energianalyse 2

I denne Focus Edition vil vi spesielt fremheve PQA824 med transient opptak på hele 200kHz til en meget god pris. Som en ekstra julegave leverer vi med en Playstation 4 hvis du bestiller i 2018.

PQA 824 applications
HT PQA824 1

HT PQA 824 – KAT IV Nettanalysator

PQA 824 er en smart nettanalysator som med 4 strøminnganger og 5 spenningsinnganger kan måle på alle typer nett. Instrumentet har en lettleselig farge pekeskjerm, som også viser kurver, vektor- og tilkoblingsdiagrammer og mange hjelpe informasjoner. Instrumentet tilfredsstiller EN50160 og måler bl.a. sann RMS spenning og strøm. Måler også frekvens, cos φ, W, VA, VAR, kWh, kVAh, kVARh, spenningspiker/-dropp -ubalanse, spenningstransienter ned til 5μs, harmonisk analyse til den 49. harmoniske, flimmer mm. PQA 824 er derfor velegnet for feilsøking i problemfylte miljøer.

PQA 824 har en innebygd datalogger hvor tidsintervaller, grenseverdier og parametre kan velges. Instrumentet har både intern minne og mulighet for ekstra hukommelse med compact flash card/ USB penn. Etterfølgende kan alle lagrede parameter via RS232/USB port overføres til PC for videre bearbeidelse i den medfølgende Windows programvare. Instrumentet tilfredsstiller IEC 61010-1 KAT IV 600V og leveres komplett i veske med batterier, lader, måleledninger, 4 fleksible strømtenger 3000A, programvare, USB kabel, brukerveiledning og kalibreringssertifikat. Som tilbehør kan det leveres en rekke forskjellige strømtenger, herunder også for lekkasjestrømsmåling.

EL.NR.: 80 221 73

 

Energianalyse i all slags vær

Har du behov for å logge på steder med utfordrende miljø, er det ikke noe problem. Vi har instrumenter helt opp i kapslingsklasse IP67, med mulighet for å ta forsyningsspenning direkte fra målespenning, slik at du ikke behøver å finne en stikkontakt ved logging over lengere perioder.

 

Tilbehør og hjelpemidler

Selv om instrumentene leveres klar til bruk, med f.eks. måleledninger, krokodilleklemmer, målepinner osv., kommer man som regel i en situasjon hvor det kan være en utfordring å komme til målepunktene. Her har vi satt opp et lite utvalg av vår tilbehør til måleinstrumentene, som forhåpentlig kan lette din hverdag.