Fuktmåling i tre

Nye byggeforskrifter er med på å endre hvordan fukten vandrer i materialene. Det blir mer og mer viktig å måle før en kler igjen konstruksjonen.

De nye forskriftene fører med seg at mengden tre i konstruksjonen øker, isolasjonsmengden øker, noe som igjen fører til at det lagres mer vann i konstruksjonen. Dette vannet vil bruke lengre tid enn før på å tørke ut fordi det blir kaldere mye tidligere ute i konstruksjonen.

Det finnes mange ulike instrument for å måle og søke etter fuktighet. Det er viktig å skille mellom måling og søk. For å måle i tre trenger man et instrument med pigger. Som eksempel Protimeter Timbermaster, Protimeter mini eller Tramex PTM2.0.

Alle instrumenter med pigger er ment for fuktmåling i tre. Instrumentene måler bare så dypt som piggene trenger inn, og det vil si at vi for det meste får overflatemålinger. For måling av fuktighet lenger inn i konstruksjonen må det benyttes en hammerelektrode.

Måling i praksis

Selve målingen er meget enkel. Bank hammerelektroden inn på det dypet du ønsker å måle, gjerne inn til senter, eller så nær bunnen på en bunnsvill du kommer. Tenk på at du vil treffe det stedet som er våtest.

Instrumentene måler elektrisk ledningsevne, og målemetoden egner seg til måling i treverk, og søk i andre byggematerialer. Målingene er påvirkelige av forhold på målestedet slik som for eksempel at det er salter tilstede, og av temperaturen.

Hvis en bruker et standard instrument bør en gjøre manuelle korreksjoner for temperatur og tresorten det måles i. Hvis du derimot bruker et instrument som Protimeter Timbermaster eller Tramex PTM2.0 vil dette instrumentet gjøre disse korreksjonene for deg automatisk.

Instrumentene angir vektprosent i tre mellom ca 7 % til 28% (fibermetning) . Verdier over 28 % betyr at du har metning i materialene, og i tillegg fritt vann.

Opplever du at instrumentet ikke gir utslag eller at det ser ut til å ikke virke? Da kan er det stor sannsynlighet for at det du forsøker å måle er tørt, altså har en vektprosent på under 7%. Instrumentene vil da ikke gi utslag på dette.

Bruk av instrumenter for fuktmåling i tre på andre materialer!

Når vi bruker instrumentet på andre byggematerialer som mur, tegl eller gips kan vi ikke lenger snakke om vektprosent. Alle verdier en får i andre materialer enn tre er å regne som et søk. Hvis du får 10 i displayet på et sted og 15 et annet sted, er det våtest der det er 15. Men det er ikke vektprosent. For å måle i andre materialer en tre trenger du et instrument som kan måle Relativ luftfuktighet.