Søk etter fuktighet

Fuktsøkere eller fuktmålere i fuktsøkemodus kan ikke måle i betong, treverk eller andre overflater. De kan kun kun søke.

Instrumenter for fuktsøk egner seg for å søke etter fukt bak overflater som er belagt med fliser, membraner eller andre belegg uten å skade disse. Søk etter fuktighet kan gjøres på alle materialer bortsett fra metall eller andre godt ledende materialer. Instrumentene reagerer på alt som forhøyer den elektriske ledningsevnen i sitt nedslagsfelt. De vil også kunne reagere på kabler og armeringsjern dersom disse ligger nær overflaten.

Et søk etter fuktighet starter alltid med en referanse. Det vil si at en tar den første avlesningen på et sted en tror eller vet er tørt, og deretter ser etter forskjeller i forhold til referansen. Det må tas et nytt referansepunkt for hvert materiale det skal søkes på. Fukt vil gjerne opptre som gradvis økende utslag på måleren/søkeren, mens metaller og andre gjenstander som oftest vises som en plutselig økning i verdi. Det vil også til en viss grad være mulig å følge retningen på metaller som ligger skjult i konstruksjoner.

Mønstret i figuren under er det du ser etter, men startverdien 100 kan like gjerne være 500. Det er da er de forskjeller i forhold til 500 en ser etter. Tall eller lysdioder spiller ingen rolle, det er kun forskjellene i utslag som er interessante.

Instrumentene gir ikke målerverdier, men bare høyere verdier på våte enn på tørre områder. Hvor høyt utslaget i utgangspunktet er på et tørt sted avhenger av materialene og konstruksjonen, og hvor meget utslaget øker der instrumentet føler fuktighet, avhenger av hvor fuktig det er. Bruk derfor alltid et sikkert tørt sted på samme konstruksjon som referansepunkt og søk derfra frem mot de områdene som er under mistanke.

Noen instrumenter reagerer ulikt på grader av fukt, og i noen tilfeller kan også samme type instrument vise litt forskjellig fra hverandre, men dette har ingen betydning i fuktsøkemodus. Husk det er kun forskjeller du er ute etter å finne, og tall eller lysdioder er kun forholdstall på ditt eget instrument.

Instrumentene skal ikke beveges i kontakt med underlaget, men flyttes fra målested til målested. Ved å betrakte de avleste verdier som fuktkvoter, kan man søke nyansert, dvs. se forskjellige fuktighetsgrader i alle materialer.

Man kan f.eks.

  • Kartlegge hvilke deler av en kjellermur som er mest fuktig.
  • Se om fukten skyldes kondens (jevnt tiltagende fuktighet nedover på muren).
  • Oppsug fra grunnen (konstant fuktighet opp til et punkt hvor det plutselig blir tørt).
  • Hvor det er fuktigst i forbindelse med en lekkasje.

Det er klart at de tiltak som bør tas i forbindelse med disse forskjellige fuktproblemene er meget forskjellige, og det er viktig å ikke sette i gang med feil tiltak. Maksimalt vil man kunne føle fukt ca. 2-3 cm inn i konstruksjonen med enkle fuktsøkere, og inntil 10-15 cm med tyngre utstyr.

For med sikkerhet å kunne avgjøre hva slags fuktproblem en står overfor, må man måle vektprosent i tre, eller RH i alle andre materialer. Men uansett må brukerens håndverksmessige skjønn alltid være overdommer over de funn som instrumentet kommer til.

Ulike typer instrumenter for fuktsøk

Hvis du tar en tallinje fra 0-1000 vil forskjellige instrumenter vise forskjellige utslag på samme grad av fuktighet. Tramex MEP jobber i området merket (nivå1, 2, og 3) fra 0 til ca. 200 på tallinjen. Protimeter Surveymaster jobber fra ca. 150 til 600 på den samme tall-linjen. Protimeter MMS jobber i hele området. Eks. Hvis skadestedet har en ledningsevne på 300 vil Tramex gi maks utslag. Protimeter Surveymaster vil vise noen grønne lysdioder, og MMS vil vise 300. Dette er hvorfor det er viktig å se etter forskjeller på samme måleinstrument. Er du noen gang i tvil, så ring å spør.